Council Decrees

2014 Yılı July Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 3093 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde 05.05.2014 tarihli 256 sayılı inşaat ruhsatı ile inşaatına başlanılan Turizm Tesisi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16 maddesine istinaden hazırlanan avan projenin onaylanması talep edilmesi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 61 pafta, 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza 09.05.2014 tarihli 272 sayılı inşaat ruhsatı alınmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16 maddesine göre t Lejantlı parsellerde Turizm Tesisi yapılması durumunda parsel alanı 5000m2 yi geçiyorsa H serbesttir maddesine istinaden hazırlanan avan projenin onaylanması talep edilmesi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi Göçmen Evleri Su Sokak isminin Çınar Sokak olarak değiştirilme talebi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 1026 ada, A parselin ihdasen oluşturularak satışı , satış sonrası 1026 ada, A- 67-74 Parsellerin tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 12,56m2 olup; satış işleminin yapılması konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 528 ada, A parselin ihdasen oluşturularak 528 ada 270-271-272-273-274 parsellerin yolda kalan kısımlarının ifraz edilmesiyle oluşacak b-c-d-e-f parsellerle takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli 528 ada, A parsel 778,80m2, takasa konu b-c-d-e-f parsellerin toplamı 782,37 m2 dir. Takas işleminin yapılmasının kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı tapuda Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesinde bulunan 1268 ada 64 parselde kayıtlı taşınmazın, üzerinde Ek Hizmet Binası yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından süresiz tahsisinin talep edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı tapuda Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu-Turgut mahallesinde bulunan 2547 ada 1-2 parsellerde kayıtlı (Halihazırda Belediye Otogar Binası)taşınmazın, üzerinde Belediye Hizmet Binası yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından süresiz tahsisinin talep edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar Planlarında Askeri Alan içinde kalan, belediyemizce hizmet binası olarak kullanılmak, bilahare yeni hizmet binası yapmak üzere, tapuda 294 ada, 8 parselde kayıtlı 5712,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye binasının bitişiğinde, tapuda 99 ada, 2 parselde bulunan 1435,00 m2 yüzölçümlü arsa içinde bulunan tescilli yapının restore edilerek, hizmet binası olarak kullanmak üzere, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar Planlarında Resmi Kurum alanında kalan belediyemizce geçici hizmet binası olarak kullanılmak bilahare yeni hizmet binası yapmak üzere, tapuda 2306 ada, 120 parselde bulunan 5091,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar Planlarında yeşil alanda kalmakta olup, geçici olarak yıkılıncaya kadar kullanılmak üzere tapuda 644 ada, 24 parselde bulunan 320,72 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar Planlarında Yönetim Merkezi kullanımına ayrılmış, H=7,50 m yükseklik T.A.K.S.=0,60 emsalli, tapuda 526 ada, 1 parselde bulunan 599,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın geçici hizmet binası olarak kullanımı ve bilahare ihtiyaca uygun bina yapmak üzere, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar Planlarında Askeri Alan olarak ayrılmış, tapuda 261 ada, 9 parselde bulunan 343,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın geçici hizmet binası olarak kullanımı ve bilahare ihtiyaca uygun bina yapmak üzere, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar Planlarında Askeri Alan olarak ayrılmış, tapuda 261 ada, 5 parselde bulunan 308,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın geçici hizmet binası olarak kullanımı ve bilahare ihtiyaca uygun bina yapmak üzere, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satın alınmasına ve Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde Europe Aid/135743/ID/ACT/TR referans numarası altında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı liderliğinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı “Engelsiz Kafe” Projesinde ortak olarak yer almayı planladığından projeye ortak olunmasına, proje ön teklifi için Eş- Başvuru sahibi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi adına, M. Ekrem EŞKİNAT’ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olmayan parsellerin yabancı ot temizliği yapılması talepleri genellikle mülk sahiplerinden değil yabancı otların rahatsızlık verdiği çevre sakinlerin talepleridir. Bu konuda mülkiyetli arsaların ot temizliği yapılaşmanın yoğun olduğu, tehlike arz eden arsalarda ve konutların aralarında kalan yerlerdeki yabancı otların Belediyemiz tarafından temizlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2478 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde Barbaros Mahallesinde Barbaros ve Harami Dere, Kılavuzlu mahallesi Meşelik Dere ıslah proje alanlarının Orman ve Su İşleri Bakanlığı- DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesine ve protokol yapılması için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (1) adet Kameraman kadrosu unvanlı kadrolara ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2014 Mali Yılında (31.12.2014) tarihine kadar, 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 1 adet Sözleşmeli Personeller için her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Buhari Otomotiv A.Ş. tarafından 59 KT 313 Plakalı 2014 Model Master 16+1 kişilik Minibüs karşılıksız olarak hibe edilmiş olup; hibe işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Orhan TAŞMERDİVENLİ tarafından 20.06.2014 tarih ve 2611 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Yapıncak Sokak, No 25 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına ait talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Serkan ATAÇ tarafından 13.06.2014 tarih ve 2374 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahallesi 2441 parselde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına ait talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın il içi ve il dışı çalışma gezilerinde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasının 3. Maddesine uygun olarak ve hizmet satın alınan özel güvenlik şirketinden 1 silahlı sertifikalı özel güvenlik görevlisi ile kişi koruma kapsamında koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için Tekirdağ Valiliği (İl Emniyet Müdürlüğünden) 1 kişilik silahlı özel güvenlik kadrosu ile bu görevde kullanılmak üzere 1 adet 9 mm lik çapta tabanca satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan Asyaport Limanı ve Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi(TORSAB) inceleme komisyonu kurulmasına ve Meral ÖZDEMİR, Volkan Berkay ÇAKIR, Ergün GÜLERYÜZ, Berk ÖGE ve Kamil GÜNAY’ın Komisyon üyesi olmalarına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gazioğlu Mahallesi K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1523 parselin ifrazından oluşan a parsel ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli K parsel 41,43m2, takasa konu a parsel 14,90 m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı R.G. yayımlanan “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” kadro değişikliği madde 11-(1) Boş memur Kadrolarında Sınıf Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların iptali ve Dolu Kadrolarda Derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) Sayılı Cetvel gereğince, boş kadro değişikliği (Memur) cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 211 ada, 148 parsel ile 52 arasında bulunan isimsiz sokağa “Zeynel Sokak” ismi konulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 212 ada, 49 parselde yer alan sitenin girişindeki isimsiz sokağa “Gönül Sokak” ismi konulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin Temizlik İşleri Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin Bilgi İşlem Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği Müdürlüğün henüz kurulmamış olması nedeni ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliğinin Veteriner İşleri Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Zabıta Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Müdürlüğü’nün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin Zabıta Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
“D-110 karayolu Tekirdağ Malkara Devlet Yolu üzerinde yer alan Yenibağlar Kavşağı”na ait kamulaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Karayolları Genel Müdürlüğü – 1. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanması talebi hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 8195 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği bölgede bulunan altyapı sorununu çözeceğinden talebin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı kanunun ilgili maddesi gereği Tekirdağ İlinde Süleymanpaşa İlçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. Aynı kanunla tüzel kişiliği kaldırılan Banarlı, Barbaros, Karacakılavuz ve Kumbağ belediyeleri ile mahalleye dönüştürülen ellidört köy Süleymanpaşa Belediyesine bağlanmıştır. İşbu sebeple, Tekirdağ Belediyesi tarafından oluşturulan İçkili Yer Bölgesinin Süleymanpaşa Belediyesince tekrar düzenlenerek güncellenerek; a)Altınova Kavşağından Köseilyas-Tekirdağ Çevreyolu Kavşağına kadar sağlı sollu ana arterlerin projesinde işyeri geçmesi kaydıyla içkili yer bölgesine alınması. b)Aydoğdu Mahallesi, Hükümet Caddesi No:248 zemin kattaki işyerleri c)Mahalle arasında kalan birahanelerin ruhsatlı olması durumunda müktesep haklarının korunması, devredilmesi ve ya işletmeci değişikliğinde yeni ruhsat düzenlenmemesine d)Yavuz Mahallesi Adalet Sokak 22 No’da yer alan yapının en üst katında bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına, e)İçkili yer bölgelerindeki çatı, dam vs gibi apartman ve meskenlerin üst katlarında kalan açık alanlara içkili yer bölgesinde olsa dahi ruhsat düzenlenmemesine, projesinde işyeri geçen ve bu işyerine bağlantılı olan açık alanlara ruhsat düzenlenmesine, f)6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılan beldelere ait ( Kumbağ, Banarlı, Barbaros, Karacakılavuz ) ve İl Özel İdaresince alınan İçkili yer Bölgesi ilgili kararların aynen devamı ile Süleymanpaşa Belediyesinde uygulanmasına, g)İçkili yer bölgesinde kalsa dahi projesinde mesken, depo, ticari depo gözüken alanlara içkili ruhsat düzenlenmemesine, h)İçkili yer bölgesi ile ilgili komisyonca ilavesi uygun görülen alanların İl Emniyet Müdürlüğü Sorumluğunda kalması sebebi ile bu çalışmalarımızla ilgili olarak ruhsat ve denetim müdürlüğünce il Emniyet Müdürlüğünden görüş alınması i)Tekirdağ Belediye Başkanlığınca İçkili Yer Bölgeleri ile ilgili alınan karar ve krokinin devamına ve Süleymanpaşa Belediyesinde uygulanmasına oyçokluğuyla ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 242 ada 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin Reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 530 ada 18 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda yer alan trafonun 530 ada 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine taşınmasına dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin bölgede bulunan altyapı sorununu çözeceğinden talebin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 1778 ve 1779 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bahse konu raporunda belirtilen “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince yeniden düzenlenmesi” ibaresinin bölgede yeni bir imar planı yapılması halinde geçerli olacağından ötürü 05.06.2013 tarih ve 355 sayılı Belediye Meclis Kararının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 1829 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi konusunda 05.02.2014 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararının devamına oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 2243, 2244, 2245, 2246, 2247 ve 2248 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan, Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bahse konu raporunda “konut alanında kalan parsellerin, parseller üzerinde ticaret, konut ve turizm amaçlı birimlerin yapılabilmesi için T lejandına dönüştürülüğü” ibaresi yer almakta olup değişiklik yapılmadan önceki imar planında da T lejandına sahip olduğu görüldüğünden, 05.02.2014 tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis kararının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 2429 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan İmar Planı değişikliği teklifi ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısı ve Bürosu tarafından ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyasıyla birlikte sunulmadığından talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, 984 ada, 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı değişikliği konusu mevcut durumda var olan imar yolunu kapatıp çıkmaz sokak durumuna dönüştüreceğinden dolayı talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 2474 ada, 180 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Konut Alanına dahil edilen kısmın inşaat alanını arttırıyor olmasından dolayı talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, 2363 ada 21 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği gerektirdiğinden konunun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Gazioğlu köyü, 1711 ve 1712 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği gerektirdiğinden konunun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, 95 ada 79 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile onanmasına ve konunun görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, 2492 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesisi Tadilat Teklif Projesi’nin ilave kat talebinden dolayı ortaya çıkan kat sayısı imar planına aykırı olacağından talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasında diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5. maddesinin (c) fıkrası gereği Süleymanpaşa Belediyesi’nin üye olması ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atilla UZEL tarafından 09.06.2014 tarih ve 2133 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına ait talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020