Council Decrees

2015 Yılı December Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz 100. Yıl Mahallesi ya da Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan boş bir sokağa, Reşat KÖSEOĞLU sokak isminin verilmesi konusundaki önergenin Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Büyükşehir Kanunundan önce köy ve belde statüsünde olan mahallelerimizde 1-Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından onaylanan, 2- Geriye dönük en az 3 yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan, Çiftçilerimizin, onaylı tarımsal arazi ıslah çalışmalarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan harçlardan muaf tutulması yoluyla, çiftçimizin desteklenmesi konusundaki önergenin Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağladığından, talep edilen konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı Plan Değişikliği’nin onayına ilişkin alınan, 03.06.2015 tarih ve 303 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına 211 ada 156 parsel maliklerince itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 161 Nolu parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 870 Nolu parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fransa’nın başkenti Paris’te Societe Nationale Des Beaux Arts (SNBA) kurumunca düzenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisine katılım sağlayan Türkiye Delegasyonu serginin daveti üzerine, Plastik Sanatlar Çalıştayımıza katılarak eserler üreten Türk sanatçılarımızın eserlerinin yer aldığı 17-21 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen bu serginin açılışına katılmak üzere, Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah GÜRAL ve Belediye Meclis Üyesi Ergün GÜLERYÜZ’ün görevlendirmesine, yol, iaşe, konaklama ve harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 32, Maddesi gereği; Kurumumuzda en çok üyeye sahip sendikamız TÜM-BEL-SEN ile Sosyal Denge Ödemeye Yönelik Sözleşme görüşmelerine başlaması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanmasına Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ’ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan “Süleymanpaşa Belediyesi Tasarım Kalitesinin 3ds-max ile Arttırılması” başlıklı faaliyet desteği talebinin uygulanmasına, faaliyeti yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında kurumumuzu temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT ’ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 1620 ada 111 parselin İmar Planında yolda kalması nedeni ile kamulaştırmasız el atma bedeli ve kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait, 2220 ada 119n olu parselin üzerinde bulunan dükkanların dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 1849 ada 3 parselin Çınarlı Caddesi üst yapısının yenilenmesi çalışmalarının başlatılabilmesi için yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Eskicami Mahallesi 361 ada 138 parselin kamulaştırılması veya başka bir parselle takas edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1822 ada 87 ve 1822 ada 89 nolu parsellerin resmi kurum alanında kalması sebebi ile kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin sosyal kalkınmasında rol oynama, yoksullukla ve israfla mücadele konusunda etkin olarak çalışma imkanı sağlamak amacıyla; Belediye bütçesi ile alınan yada Belediyeye yapılan şartlı ve şartsız bağışlar kapsamında gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve ihtiyaç sahiplerine yardım maksatlı dağıtılması için, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Gıda Bankası – Sosyal Market birimi kurulması ve bu amaçla kamu yararı ilkesiyle çalışan dernek ve tüzel kişilerle protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırları içerisinde yatalak, yaşlı, engelli bakıma muhtaç olarak yaşayan kişilere Süleymanpaşa Belediyesi olarak “Evde Bakım Hizmetleri” konulu projenin uygulanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H. Sınıfında 5dereceli (1) adet Eğitmen, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman, T.H.S. Sınıfında 5 dereceli (11) adet Mühendis, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı, T.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Kimyager, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 6 dereceli (6) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici, T.H. Sınıfında 1 dereceli (1) adet Mühendis, T.H. Sınıfında 5 dereceli (7) adet Ekonomist, S.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Veteriner Hekim, ünvanlara ilişkin görevleri yürütmek üzere halen Belediyemizde Tam Zamanlı hizmet Sözleşmesi ile Sözleşmeli Personel olarak çalışan personellerin, 2016 Mali yılında da Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmasına, her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (03/07/2015 tarih ve 6235 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan cetvellerde 1 (bir) adet kadronun (G.İ.H. Sınıfında 1 dereceli Veteriner İşleri Müdürü kadrosunun) iptalinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin etkinlik ve programlarında görevlendirilmek üzere Otokar Sultan Markalı 59 AE 333 plakalı aracın yurtdışına 1 yıllık çıkış izni verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 10.000.000,00 (ONMİLYON) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 10.000.000,00 (ONMİLYON) TL (faiz hariç) gayri nakdi teminat kullanılmak üzere kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Etüd Proje Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer işler Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu parseller yerine gidilerek incelenmiş ve ilgilinin talebinde belirtilen hususların doğru olduğunun teyidi ile söz konusu alanların hayvan geçiş noktası ve mera vasfında olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit sonrasında ise; ilgilinin Belediyemiz ile arasında var olan kira sözleşmesi kapsamında ödemesi gereken kira bedellerinin kendisinden tahsil edilmemesi yönündeki talebi değerlendirilmiş; bu konu hakkında Komisyonumuzca karar alınmayıp, konunun Belediye Meclisince değerlendirilmek suretiyle karara bağlanmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 2 yıllık kira alacağının kamu alacağı haline gelmiş olması ve bu nedenle vazgeçilemeyecek olması nedeniyle tahsiline, 2 yıldan sonra konunun tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Yavuz Mah. Ruşen Güneş Cad. Adalet Sk. K:6 adresinde bulunan iş yerinin içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebinin; iş yerinin bulunduğu alan ve bu konu ile ilgili daha önce alınmış Belediye Meclis kararı ile bu karara dayanak teşkil eden Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 27 Eylül 2015 tarihli görüşü göz önünde bulundurularak, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca reddine oy birliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunda diğer ilçe belediyelerinin de almaması örnek alınarak, “Yol Harcamalarına Katılım Payı” alınmamasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde 4848 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın önünde ihdasen oluşturulmuş a parselin 4848 parsel ile tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 517 : Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunda diğer ilçe belediyelerinin de almaması örnek alınarak, “Yol Harcamalarına Katılım Payı” alınmamasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı toplanma alanlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yer belirleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3439 (eski 1399) nolu parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan plan değişikliğinin fonksiyon değişikliği içermesi sebebiyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği gerektirdiğinden talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 1259 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan Süleymanpaşa Belediyesi’nin 1523 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan hissesinin diğer hissedarlara satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1800 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin çekme mesafelerini azaltması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1300 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi sosyal donatı alanını azaltması sebebiyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırı olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, 2824 ada 1 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanında bulunduğu, tapu maliklerinin istediği takdirde burada yönetmeliklere uygun şekilde Sosyo-Kültürel Tesis yapabileceği ve bu nedenle imar planı ile kamulaştırmasız el atma durumu söz konusu olmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 151 ada 3 parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanununun 16 ve 17. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 151 ada 4 parsel malikine satışına, 41 nolu parselin 42 nolu parsel ile tevhidinin uygun olması sebebiyle 41 nolu parsel satış talebinin reddine, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararına ilave olarak satışının yapılmasına veya kat karşılığı olarak verilmesine şartı eklenerek komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2536 ada 14 nolu parselde TAKS 0,40’ı aşmaması şartı ile kabulüne, Berk Öge’nin red oyuna, Rüştü Özgün’ün çekimser oyuna karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 red, 5 çekimser oylara karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için avan proje ile ilgili emsal hesaplaması İmar ve Bayındırlık Komisyonunun talebine karşı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen cevapta tek bir yapıda aynı parsel içinde farklı yapılaşma koşullarına sahip fonksiyonlar bulunması sebebi ve ortak alanlarını ayırmadan yapılmış avan proje üzerinden emsal hesaplarının yapılması mümkün olmadığı belirtilmiş olup, Berk Öge’nin çekimser, Rüştü Özgün’ün kabul oyuna karşılık üç red oyu ile talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 çekimser, 5 kabul oylara karşı komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda, 1715 ada, 14-16-17-22-23-24 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebindeki alan ile ilgili revizyon planı yapılması halinde talebin tekrar değerlendirilmesine, bu aşamada Uygulama İmar Plan Değişikliğini kabul eden 04.02.2015 tarih 79 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, bu tarihten önce geçerli olan 01.03.2006 tarih 69 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan haline dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 360 ada, 418 ve 421 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Ahmedikli, Banarlı, Barbaros, Dedecik, Evciler, Hacıköy, Husumlu, Karacakılavuz, Karacamurat, Kaşıkçı, Kazandere, Kılavuzlu, Köseilyas, Ortaca, Selçuk, Seymenli, Yağcı ve Yayabaşı Mahallelerinde Mahallelerinde yapılacak olan tapulama tespit tutanağı ihyaları, sayısallaştırma, yenileme ve 3402 sayılı Kadastro yasası ile ilgili tüm çalışmalarda Ahmedikli Mahallesinden; Adnan AKMAN, Nüshet TEKİN, Mehmet CAN, Üzeyir ÜSTÜN, Ahmet ALKOVAN, Mehmet OCAKTAN, Banarlı Mahallesinden; Recep AKYURT, Ali GÖNÜL. Ahmet ARSLAN, Mehmet SAYLIK, Osman Celal KAYA, İsmail YÜKSEL, Barboros Mahallesinden; Harun DOĞAN, Osman ÇAKIR, Şaban KAYAN, İrfan AYDIN, Hasan CAN, Selahattin KURT, Dedecik Mahallesinden; Mustafa ORHAN, Süleyman TOPÇU, Muzaffer AYTEKİN, Yılmaz ÇAKIR, Fethi ÜNER, Mustafa TEKKALAN, Evciler Mahallesinden; Şevki DURMUŞ, Nevzat DURMUŞ, Vedat ONAR, Osman DURMUŞ, Bülent DURMUŞ, Sadettin ÜRKMEZ, Hacıköy Mahallesinden; Yaşar İBİŞ, Mestan KAPLAN, Hayrullah ÜSTÜN, Mehmet DEMİR, Fahri KUŞOĞLU, Ahmet EREN, Husunlu Mahallesinden; Mustafa CEYLAN, Ekrem GÜNER, Selahaddin ELMAS, Metin KAÇAR, Ali DURHAN, Burhanettin SEZER, Karacakılavuz Mahallesinden; Mahmut CANKİ, Necmettin MERİÇ, Ali KONUK, Akif NACAK, Ayhan UZUN, Erdoğan AKMAN, Karacamurat Mahallesinden; Cengiz TİRAKİ, Senayi ARSLAN, Rasim KIRPAR, Salim KURT, Rahmi ÖZEL, Recep EMİR, Kaşıkçı Mahallesinden; Saim ÇİÇEKDAĞ, Mehmet YILDIZ, Mustafa GÜRLER, Abdullah YILMAZ, Zafer TUNÇ, İbrahim DEMİR, Kazandere Mahallesinden; Mehmet ÜSTÜN, Hüseyin TAŞKIN, Erol KARA, Salim ÖZCAN, Sezer ERDOĞAN, İsmail ERGEN, Kılavuzlu Mahallesinden; Münir TUNCAY , Ali DEMİRTAŞ, Ahmet UÇAN , Ayhan PAMUK, Erdinç PAMUK, Nihat İNAL, Köseilyas Mahallesinden; Hakan YORULMAZ, Murat DERVİŞ, Birol ÜNAL, Mustafa KILIÇ, Nezihi CABBAR, Ahmet DERVİŞ, Ortaca Mahallesinden; Ahmet BAYRAK, İbrahim TEKİN, İmdat GÖKMEN, İsmail ÖDÜL, İsmail ÇINAR, Mehmet TEZEL, Selçuk Mahallesinden; Mehmet YORULMAZ, Mustafa ÖZCAN, Hüseyin IRMAK, Salih DURAN, Murat IRMAK, Abdül KAÇAR, Seymenli Mahallesinden; Necmetdin ASAMAZ, Sefer CAN, Emin BURAN, Emin ÖZALP, Hamit EVREN, Şevki ASAMAZ, Yağcı Mahallesinden; Hamdi HÜNKER, Muammer SEVER, Yusuf YILDIRIM, Hüseyin BOZKIR, İsmet YÜZBAŞIOĞLU, Hayati KATIRCI, Yayabaşı Mahallesinden; Yüksel ÖZCAN, Nedim ELİGÜL, İrfan IRMAK, Veli KESKİN, Kamil ORUÇ, Kadir ORUÇ’un bilirkişi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Yalıkolu mevkii sınırları içerisinde, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1715 ada 28 parsel nolu taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada, 52 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada 16 parsel nolu taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada 15 parsel nolu taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada 17 parsel nolu taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi 135 ada A parselin Takas işleminin yapılıp, yapılmaması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Köy Tüzel Kişiliklerine ait “özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinin” devir alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.12.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
GAZDAŞ’ın 13.07.2015 tarihli yazısında Doğalgaz Dağıtım Lisansı Bölgesinin genişletilmesi için ilgili Mevzuat ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, belediyeler tarafından alınması istenen Belediye Meclis kararının Belediye Meclisinde görüşülmesi amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.07.2015 tarih ve 6006 sayılı yazısı ile gönderilen talep, 05.08.2015 tarih ve 357 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının alınması sebebiyle talebin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020