Council Decrees

2015 Yılı July Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 8996, 9874, 9875, 10709, 10616, 10708, 8994, 8992, 8993, 10694, 8991, 8989, 8990, 8988 Nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve aynı adada Uygulama İmar Plan Değişikliğine esas olacak 10709, 10708, 8994, 10616, 8992, 8993, 10694, 8991, 8989, 8990 ve 8988 Nolu parselleri kapsayan 18. Madde Uygulama sınırının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi konusu 9 Nolu muavvel evrak olarak Meclisimize sunulmuş ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmiştir. 01.07.2015 tarihli Önerge gereğince Bahse konu taşınmazlardan 10708 ve 10709 parsel nolu taşınmazların satışı ile ilgili daha önceden alınmış olan 04.02.2015 tarih ve 75 sayılı Belediye Meclis Kararının iptaline, önergenin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Banarlı Mahallesi Karatepe Mevkii 3933 parselde kayıtlı 233.250,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki arazinin uygun olan 20.000 m2 (20 dönüm) alanın “Güneş Enerji Sistemi” alanı olarak ayrılmasına ve Güneş Enerji Sistemi ile ilgili çalışmaların Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Muhtarlık Binası yanında, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 433 Ada, 4 ve 5 nolu parseller üzerinde bulunan 100. Yıl Aile Çay Bahçesi ile ilgili talebin reddine, 03.06.2015 tarih ve 317 sayılı Meclis kararının uygulanmasının devamına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Ertuğrul Mahallesi, İskele caddesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 261 Ada, 1 nolu parselin Çay Bahçesi olarak Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 314 sayılı Meclis Kararıyla 5 yıl süre ile işletilmesi için, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne verilmiş olup, Kararda belirlenen , Süleymanpaşa Belediyesine ödenecek olan %10 kar payının, %3 olarak değiştirilmesine ve kar payı ödemelerinin Süleymanpaşa Belediyesine 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki tescilsiz alanda bulunan mevcut Mola Parkı, Çay Bahçesi olarak Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 316 sayılı Meclis Kararıyla 5 yıl süre ile işletilmesi için, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne verilmiş olup, Kararda belirlenen , Süleymanpaşa Belediyesine ödenecek olan %10 kar payının, %3 olarak değiştirilmesine ve kar payı ödemelerinin Süleymanpaşa Belediyesine 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediye Binası ve Ortacamii yanında bulunan tescilsiz alanın Çay Bahçesi olarak Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 315 sayılı Meclis Kararıyla 5 yıl süre ile işletilmesi için, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne verilmiş olup, Kararda belirlenen , Süleymanpaşa Belediyesine ödenecek olan %10 kar payının, %3 olarak değiştirilmesine ve kar payı ödemelerinin Süleymanpaşa Belediyesine 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 1 adet N1 Sınıfı Kamyonet (Çift Kabinli), 1 adet N1 sınıfı Kamyonet (Pick-Up), 1 adet M1 sınıfı Yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan araçların T cetvelinde 2015 yılı için açılmış bulunan taşıt alımı kalemlerine ilave edilmesine ve gerekli bütçe aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 1 adet N1 Sınıfı Kamyonet (BB Van) aracın T cetvelinde 2015 yılı için açılmış bulunan kara taşıt alımı kalemlerine ilave edilmesine ve gerekli bütçe aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Veteriner İşleri Müdürlüğüne 1 adet N1 Sınıfı Kamyonet (BB Van) aracın T cetvelinde 2015 yılı için açılmış bulunan kara taşıt alımı kalemlerine ilave edilmesine ve gerekli bütçe aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğüne 1 adet N1 Sınıfı BB Van aracın 2015 yılı bütçesinden alınmak üzere satın alma programına alınmasına ve T cetveline eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan,Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 156 ada 22 parselde kayıtlı, 23,14 m2 yüzölçümlü halihazırda Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılan taşınmazın, 156 ada, 40 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışının yapılıp yapılamaması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinde 2014/1368 E.ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 01.10.2014 tarih 279 sayılı Meclis Kararının iptaline, Mahkeme Kararının uygulanmasına, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, bahse konu taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve 18. Madde Uygulama sınırının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere “Doblo Multijet Panorama” kelimesinin çıkartılarak 1 adet M1 sınıfı (1.6 105 HP) aracın 2015 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 12 pafta, 2089 ada 57 parselde kayıtlı, imar planında yol olarak işaretlenmiş 06,40m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 2569 Nolu parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması, konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin hazırlanan Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kardeş Şehrimiz Sarospatak-Macaristan’ın 23-25 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirecekleri Festivallerine belediyemizden Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ile Belediye Meclis Üyelerinden Alpay KUTAL, Berk ÖGE ve Haluk YILMAZ’ın katılmalarına, katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2569 parselde kayıtlı taşınmaz hakkındaki konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1178 ada 13 Nolu ihdas tapulu Süleymanpaşa Belediyesine ait parselin 1178 ada, 3 Nolu parsel ile tevhidi yapılması şartı ile satış konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Mecidiyeköy Sokak No:10-1 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, Belediye İş Merkezi, Kat:2 No:201 adreste faaliyet gösteren işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına yönelik talebin; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30/a maddesinde yer alan dini kurum ve kuruluşlara yakın yerde ve 30/d maddesinde yer alan resmi ve özel okul binalarına yüz metreden yakın mesafede içkili yer bölgesi tespit edilemeyeceğine dair hükümler uyarınca Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca reddine oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebin reddine, “Bitişik nizam konut alanlarında; 10 metreden az genişlikteki yola cepheli parsellerde asma kat yapılamaz.” İfadesinin Süleymanpaşa İlçe Sınırı içerisindeki tüm mahallelerdeki onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Hükümlerine eklenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1294 ada, 5 parsel ve 1295 ada, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin önerildiği parseller, 04.07.2001 tarih 97 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 3 kat yapılaşma koşullarına sahip alanda bulunmakta olup, teklif edilen plan değişikliği yoğunluk artırıcı nitelikte olup plan bütünlüğünü bozacağından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. ve 5. Fıkralarına aykırılık yaratması sebepleri ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararında geçen 97 nolu Tekirdağ Belediye Meclis Kararının 92 olarak düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 5044, 5046, 5047, 5055 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 700 ada, 236 nolu parselin tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planlarımız gereği tevhit zorunluluğu bulunduğundan satışı gerekli olan, tek başına inşaat yapılamayan, Belediyemiz adına kayıtlı veya ihdasen oluşturulacak parsellerin satışlarının yapılabilmesi hususunda, vatandaşların işlemlerinin hızlandırılması amacıyla genel bir karar alınıp alınmaması hakkındaki talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu 299 ada 2 ve 3 parsellerde kayıtlı taşınmazların kendi başına yapılaşmaya uygun parseller olması sebebi ile talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 361 ada, 98 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu park alanının 15.000 m² den büyük park alanlarından olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğundan reddine, talep konusu parselin yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çocuk Dünyası Tema Park Projesi ile ilgili 2015 Temmuz ayı içerisinde Fransa’ya gezi düzenlenmesi planlanmış olup, söz konusu geziye Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT ile İmar İşleri Müdürlüğünde sözleşmeli mimar olarak çalışmakta olan Sefa Nur ARDA’nın katılmasına, geziye katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları, Üniversiteler ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için ortak hizmet projeleri konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın Red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belirtilen araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine (EK cümle:03/07/2005-5393/85md.) göre 2015 yılı satın alma programına alınması ve T cetveline kayıt edilmesi istenmiştir. Araçların Devlet Malzeme Ofisinden alınacağından isim ile belirtildiği fakat araçların alımının yapılamadığından 2 adet Ford Tounrneo Courier Titanium 95PS T cetveline yapılan kaydının düzeltme yapılarak yerine 2 adet Kamyonet BB Van N1 Sınıfı Aracın T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2312 Ada, 218 Parselin cephe aldığı 7 metrelik imar yolunun açılması için, 2312 ada, 12 ve 178 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 107 Ada, 4 Parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup, 107 ada, 3 parselle tevhid edilmek üzere satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesi, No:8 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park’da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020