Council Decrees

2016 Yılı July Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Mahallesinde yer alan ekli krokide gösterilen Değirmenaltı Caddesi’nin isminin değiştirilerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN adının verilmesi konusundaki önergenin Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesinin tamamı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından taahhüt edilen Mutlukent Esenlik Hiz. A.Ş.’nin resmi makamlarda temsili için gerekli olan yetkinin, belediye meclis üyelerimizden İlhan İMRAK ve Gönül DİNÇER’e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
04.07.2001 tarihinde onaylanan imar planında; 18. Madde İmar uygulamaları dışında kalan ticari alanlarda, zemin katta işyeri yapılması şartıyla normal katlarda konut veya ticaret amaçlı yapı yapabilme imkanının tercihli hale getirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesi, Ova Mevkii Askeri Kamp bitişiğindeki Vatan Caddesinde bulunan 2085 parsel numaralı taşınmazın imarı belediyemize ait spor alanı gözükmektedir. Bu mahalledeki vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için belediyemiz tarafından spor tesisi ve sosyal yaşam alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 41 parselin kuzeyinde kalan park alanına ‘ÖĞRETMENLER PARKI’ isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 6.1.b maddesinde yer alan İmar Durumları ile ilgili kısma “6360 sayılı kanun ile Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde Köy Yerleşik Alanı dışında yer alan, Mevzii İmar Planı bulunan ve ruhsat almış olan yerler dışındaki parseller hariç” şeklinde not eklenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Hükümlerine “Minimum yapılaşma şartlarını sağlamayan mevcut parsellerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uyulacaktır ancak ikili veya üçlü blok yapılması gerektiği durumlarda, daha uygun çözüm yolları bulmak amacıyla birkaç dar parseli birlikte değerlendirerek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak düzenden uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplamı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen minimum bina cephesinden az olmamak kaydıyla işlem yapılabilir.” Hükmünün eklenmesi isteği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Topolovgrad Belediyesi, Belediyemizi şehirlerinde düzenlenen Gençlik Günü Kutlamalarına davet etmiştir. Bahse konu olan kutlamaya, 11-12-13 Ağustos 2016 tarihlerinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Kulübü Korosu üyeleri ( UMAY AKINCI ,DURU AKINCI, IRMAK TULACILAR, DOĞA AFRA ATAÇ, IRMAK ÇUBUKÇU, NİSAN EZGİ KARAKAYA, SUDE AYSEL, BERKE GÜLERYÜZ, SERCAN ERAT, RANA NİL EKER, BARAN DENİZ KÜÇÜKERDEM, İBRAHİM CEM YILDIRIM, JASMİN DOROTHY ROACH, HASAN ALP ÇİZEN, SELİN ÇİFTÇİ, MELİS ERKAN, ECENAZ MERİH, SERHAN AKSÖYLER, MEHMET ÇINAR YILMAZ, ZEHRA DEMİRHAN) ile Koro Hocası Ertan ERKAN, Keman Öğretmeni Sinem GÜNGÖRMEZ, Akordiyon Öğretmeni Emine Esin SAYIM ve görevli olarak belediye hizmet personelleri Ayşe Miray PEHLİVAN, Öznur KOÇ, Memur Arda ALTINKARADAĞ’ın kutlamaya katılmasına ve geziye katılanların yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına, hizmet pasaportlarının çıkartılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 211 ada, 105 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Yol’da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması isteği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi ile Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde personelin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği taslağının Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1146 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan, Tapuda 1819 Ada 1 nolu parsel ve 1006 Ada 1 Parselin İmar Planlarında Park ve yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli genelinde mevcut sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılama işlemlerini gerçekleştirmeleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince uygun yere ihtiyaç duyulduğu ve bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince, Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin kullanılması konusunda karşılıklı yapılacak protokol için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT‘a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının hissedar olduğu Yağcı Mahallesi 225 nolu 340.700,00m2 yüzölçümlü şahıs merası vasfındaki 1/8 oranında (42.587,50 m2) hissenin 10.000,00m2’lik kısmının TESKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri konusunda görüşmeler yapmaya ve protokol imzalamaya Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parselde bulunan tarihi binada belediyemizce “Çalgı Yapım Atölyesi” kurulması için bahse konu taşınmazın Belediyemize bedelsiz devrinin talep edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 282 Ada 1 nolu Parselin İmar Planlarında Belediye Hizmet alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen işleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere 1 Adet 30 ton kapasiteli Paletli Ekskavatör alınması için 1 Adet 30 ton kapasiteli Ekskavatör’ün T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.04.2016 tarih ve 199 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere İş Makinası ve Araç Parkı alınması talebindeki Asfalt Robotu’nun alınmasının iptal edilerek, yerine Belediyemizin daha acil ihtiyacı olduğu düşünülen 1 adet 30 ton kapasiteli Ekskavatör alınmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
01-02-03-04 Ağustos 2016 tarihlerinde Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenecek olan, Bayreuth Festivaline Belediyemiz davet edilmiştir. Belirtilen tarihlerdeki Festivale Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT, Tekirdağ eski Valisi Enver SALİHOĞLU, sanatçı Candan ERÇETİN, sanatçı Kemal KÜÇÜK ve tercüman Mennan YILDIRIM’ın katılmalarına, Festivale katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, 9 ret ve 5 çekimser oya karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için belediyemize ait bütün park alanları incelenmiş ve heykelin Hürriyet Mahallesi 59 pafta, 1047 ada, 85 parseldeki park alanına yapılmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Zümrüt Çayı Sokak No:2/A sayılı yerde bulunan iş yerinin, içkili yer bölgesine alınması talebinin; söz konusu mahallede yerleşik konut alanlarının bulunması ve bu bağlamda yaratması muhtemel rahatsızlıklar ile asayişin sağlanması hususunda İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen olumsuz görüş yazısı göz önünde bulundurularak, reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması talebinin kabulüne ve söz konusu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliğin de, komisyonumuzca hazırlanmış şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 çekimser oya karşı, 20 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 10714 parselin kuzeyinde bulunan ve krokisinde A ile gösterilen ihdas parselinin tevhit şartı ile 10714 parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde yer alan ve tapuda, 383,384,385,386 ve 1042 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin doğusunda bulunan 7 metrelik yoldan çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 çekimser oya karşı, 20 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda, 338 parselin imar planında park ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda, 449 ada 15 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesinde yer alan ve tapuda, 727 ada içerisindeki park alanındaki trafo yeri ile ilgili sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep sahibinin kendine ait olmayan bir parsele ilişkin bir plan değişikliği teklifi yapması, değişiklik teklifinin kamuya ait olan bir park alanına ilişkin olması ve park alanının azaltılması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 630 Ada 2,3 ve 4 parseller 01.10.2014 tarih 277 sayılı Meclis Kararı ve 01.10.2014 tarih 307 sayılı Meclis Kararı ile kamulaştırma programına alınmış olduğundan söz konusu taleple ilgili yeniden karar alınmasına gerek olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 3287 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları’nın 2.23 Maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, tapuda 218 ada 17 parsel tek başına yapılaşabilecek bir parsel olması sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
02.12.2015 tarih 507 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde Meclis Kararına TAKS 0,40’ı aşmamak koşulu ile kabul edilmiştir yazılmış olmasına rağmen 06.05.2016 tarih E.4264 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunda pafta üzerinde TAKS yazılmamış olduğundan belirtilen TAKS değerinin geçerli olmadığı belirtildiğinden, söz konusu rapor doğrultusunda 2536 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine uygulama imar planına “TAKS:0,40” yazılmasına Nevzat Bahar’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 14 çekimser oya karşı, 15 kabul oyla komisyon kararına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan “Özel Proje Alanı 1” bölge sınırının değiştirilmesine yönelik sunulan ve 10.05.2016 tarih ve 3215 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2662 ada 1 parsel imar planında Sağlık Tesisi Alanında kalmakta olup söz konusu alanla ilgili Belediyemizin bir yatırımı bulunmamakta ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21 maddesine göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1026 ada 75 parselin ifraz olduktan sonra folyede ‘C’ ile gösterilen parçasının 1026 ada 79 parsele satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı dışında kalan 101 ve 110 parsellerin güneydoğusundan geçen ve mevcut imar planında kuzeydeki 20 metrelik yola bağlantı sağlayan 15 ve 10 metrelik yolların plan değişikliği ile 20 metrelik yol ile bağlantısının kapatılması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ–Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği öncesinde söz konusu alanda alt geçit yapılmış olduğu ve mevcut duruma göre planların uyumlaştırılması için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin yapıldığı görülmüş, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin de Nazım İmar Planı doğrultusunda kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 kabul oya karşı, 19 red oyla komisyon kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, 2445 ada 1 parsel imar planında Resmi Kurum Alanında bulunmakta ve Resmi Kurum Alanlarının ilgili idaresi tarafından kamulaştırılacağından ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ayrıca kamulaştırma yapılana kadar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine, 2444 ada 1 parsel imar planında Spor Alanında bulunmakta ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih E.17526 sayılı yazısında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince açık otopark yapma görevi Büyükşehir Belediyelerine verildiğinden, imar planında otopark alanında bulunan 2241 ada 363 parselin kamulaştırma sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğu belirtilmiş olduğundan talebin reddine, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Resmi Kurum Alanında kalan kısımlarının ilgili idare tarafından kamulaştırılacağından ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ayrıca kamulaştırma yapılana kadar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı kararı ile kabul edilen, 2016 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesi’ndeki 5.3 Yol Kotu Tutanak Belgesi için İlçe Merkezi dışındaki Köy Tüzel Kişiliği sona erip Mahalleye dönüşen Köylerde %50 indirimli olarak uygulanmasının iptal edilerek, İlçe Merkezi dışındaki Köy Tüzel Kişiliği sona erip Mahalleye dönüşen Köylerde Yol Kotu Tutanağı Ücreti alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda; 218 ada 13 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında 21–24 Temmuz 2016 tarihleri arasında “II.Rodosto Cup Yelken Yarışması” düzenlenmesi planlandığından etkinliğin düzenlenmesi ve yarışma ile ilgili düzenlenecek protokollerin imza yetkisinin Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede yer alan 267 parça tarla, bağ ve bahçe vasfındaki taşınmazların 4 (dört) yıl süre ile kiralanmasının uygunluğuna, kiralama işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1713 nolu parselin İmar Planlarında Spor alanında kalması sebebi ile taşınmazının kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre 2016 Yılı bütçesinden tertibi bulunan Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle Etüt Proje Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüklerinin ilgili bütçe kalemlerinden aktarma işlemi yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 red oya karşı, 20 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1595 ve 5696 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla oluşacak ihdas parselinin takası talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda; 554 ada 55 parselde kayıtlı taşınmazın bitişiğindeki ihdas edilecek alanın taşınmazın yolda kalan alanıyla takası ve kalan parçanın parselle tevhit işlemi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.07.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair alınan mahkeme kararının uygulanarak, 03.12.2014 tarih ve 434 sayılı Meclis Kararın iptaline, konunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020