Council Decrees

2017 Yılı November Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
03/07/2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon Ve İlave Uygulama İmar Planı Notları’nda değişiklik hazırlanmış olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 640 Ada 3 nolu parselde kayıtlı Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına, bedelsiz devir talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin; mevcut imar planında bulunan UOA (Uygun olmayan alan) ibaresinin kaldırılması, kat sayısının 5’ten 4 kata düşürülmesi ve Emsali 1,75’den 1,40’a düşürülmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
TESKİ Genel Müdürlüğünce Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2551 ada ile 2552 ada arasında kalan İmar planında park olan tescilsiz alanın “TESKİ Su Parkı” yapılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden bahse konu alanın “TESKİ Su Parkı” yapımı için gerekli izinlerin verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Japonya’nın Kushimoto Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ücret tarifeleri Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiş olup Ücret Tarifesi-1’in RODOSTOBİS AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ ÜCRET TARİFESİ-1 Madde.1-Abonman Kartı veya Kredi Kartı ile maksimum iki bisiklet kiralanabilecektir. Madde.2-Akıllı bisiklet kiralama sisteminde saat sınırlaması yapılmayacak, 7/24 sistem açık olacaktır. Madde.3-Kullanıcı akıllı bisikleti/bisikletleri en fazla 24 saat kiralayabilecektir. 6 saat sonrasında bisiklet kullanıcısı sistem üzerinden sms/telefon ile uyarılarak bisikletin kullanım süre sınırı hatırlatılacak, bununla birlikte bisiklet biriminde çalışan personel tarafından bu işlemler titizlikle takip edilecektir. 6 saat sonunda eğer kullanıcı herhangi bir bildirimde bulunmadıysa her saat için 5,00 TL cezalı tarife uygulanacak olup, toplamda 48 saati aşan kiralamalar hakkında yine kullanıcı herhangi bir bildirimde bulunmadıysa bisikletin çalınmasına dair yasal işlem başlatılacaktır. Madde.4-Kredi kartı ile kullanımda blokaj ücreti 25,00 TL'dir. Madde.5-Kiralama yapılabilmesi için Abonman Kartında en az bulunması gereken bakiye miktarı 5,00 TL'dir. Madde.6-Abonman Kartına 5,00 TL ve katları şeklinde yükleme yapılabilecektir. Madde.7-Akıllı Bisiklet Sistemi Abonman Kart Ücreti 6,00 TL'dir. Madde.8- İlk 1 saat kiralama ücreti 1,50 TL'dir. Sonraki her saat için 1,00 TL ücretlendirme yapılacak olup 6 saatten sonraki her saat için 5,00 TL ücretlendirme yapılacaktır. 0/1 Saat aralığı : 1,50 TL 12/13 Saat aralığı : 41,50 TL 1/2 Saat aralığı : 2,50 TL 13/14 Saat aralığı : 46,50 TL 2/3 Saat aralığı : 3,50 TL 14/15 Saat aralığı : 51,50 TL 3/4 Saat aralığı : 4,50 TL 15/16 Saat aralığı : 56,50 TL 4/5 Saat aralığı : 5,50 TL 16/17 Saat aralığı : 61,50 TL 5/6 Saat aralığı : 6,50 TL 17/18 Saat aralığı : 66,50 TL 6/7 Saat aralığı : 11,50 TL 18/19 Saat aralığı : 71,50 TL 7/8 Saat aralığı : 16,50 TL 19/20 Saat aralığı : 76,50 TL 8/9 Saat aralığı : 21,50 TL 20/21Saat aralığı : 81,50 TL 9/10 Saat aralığı : 26,50 TL 21/22 Saat aralığı : 86,50 TL 10/11 Saat aralığı : 31,50 TL 22/23 Saat aralığı : 91,50 TL 11/12 Saat aralığı : 36,50 TL 23/24 Saat aralığı : 96,50 TL uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ücret Tarifesi-1’in uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen İstasyonlar, bisiklet parkları ve akıllı bisikletler ile kentimizde uygulamaya geçecek olan "Rodostobis Akıllı Bisiklet Sistemi" ile ilgili ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100.Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında bulunan park olarak gösterilen alana Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı adının verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami-Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, Belediye İş Merkezi, Kat:2 No: 201 (tapuda; 30 Pafta, 102 ada, 13 Parsel, 56 nolu lokal) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti TESKİ’ye ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ahmedikli Mahallesi 1433 parselde kayıtlı taşınmazın “Süt Toplama Merkezi” yapılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden tahsis edilmesine, tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 360 ada 106,107,109 ve 110 parsellerin içinden geçerek Göçmen Konutlarına giden yolun kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler Tarifelerinde, fiyat artışında bulunan, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait tarifelere Sezai ÇETİN ile Berk ÖGE’nin vermiş oldukları red oylarına karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğuyla kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararı ekinde bulunan 2018 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerindeki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait 4.2 maddesindeki Ruhsat Yenileme Ücreti olan 150,00TL’nin 120,00TL’ye çekilerek komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 2256 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel ile tevhit işlemlerinin yapılmak üzere 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel maliklerine satışının yapılması talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 2352 parselde kayıtlı taşınmazın maliki içinde evininde bulunduğu arsa niteliğindeki taşınmazın yaklaşık 200m2‘lik kısmına kamulaştırılmaksızın umuma açık yol haline getirilmek sureti ile idaremizce fiilen el atıldığını iddia ederek, fiilen yol olarak kullanılan kısmına ilişkin olarak bugüne kadar doğmuş ve doğacak tazminat ve ecrimisil haklarının tarafına ödenmesini ve taşınmazın kısmen kamulaştırılmasını talep etmekte olduğundan, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde en çok üyeye sahip sendikamız TÜM BEL-SEN ile sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme görüşmelerine başlanmasına, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesinde bulunan tapuda 878 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemize ait olup, tarım ve modern bağcılıkta kullanılan alet, traktör ve malzemeleri koymak amacı ile 10 (on) yıl süre ile kiralama talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin 5.maddesinde belirtildiği gibi komisyon üyelerinin bir kısmının, belediyemiz dışı kurum ve özel sektörden temsilci olarak katılım sağladığı görüldüğünden, komisyon çalışmalarında ücret olmaması, çalışmaların sağlıklı olarak yapılmasını zorlaştırdığı konusu Belediye Meclisinde görüşülmüş olup, talebin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 554 Ada, 58 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 554 Ada, 29 parsel ile tevhit yapmak amacı ile satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1302 parselde kayıtlı taşınmazın daha önceki İmar Planında 4 katlı ticari imar izni olduğu, mevcut imar planında ise bir kısmının ‘Park Alanı’nda bir kısmının da “Cami” alanında kalmakta olduğunu belirtilerek, bu taşınmaza mümkün ise imar plan değişikliği yapılması veya kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle takas edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Akbulutlar Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından verilen dilekçe ile Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Kar Sokak, No: 17/C (tapuda; 703 ada, 113 Parsel) adresindeki 27, 28 ve 29 nolu bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınması talebinin, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020