Council Decrees

2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi Seray Sokak 9/1 ve 9/2 adresinde bulunan, tapuda Yavuz Mahallesi 1306 ada 2 parseldeki taşınmazların bulunduğu alana Osman TABAK isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait, 17 pafta, 3455 nolu taşınmaz üzerine Sosyal Tesis yaptırılması amacına matuf olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince, 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilerek, yükleniciden işletme bedeli (kira) alınması karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü arttırma sureti ile yapılmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 299 ada 7 parselde 60,11 m2 alana sahip tapuda “Kargir Ev” olarak kayıtlı taşınmazın belediyemize bağlı ilgili müdürlüklerce hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre satın alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 1602 parselde 75,00 m2 alana sahip tapuda “Arsa” olarak kayıtlı taşınmazın bir kısmı İmar Planında yolda kaldığından, adı geçen taşınmazın yolda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında belediyemize gelen talepler doğrultusunda 20 Eylül 2017 Çarşamba günü Sahil Dolgu Alan Amfi Tiyatro yanındaki alanda Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirilmesi planlandığından Toplu Sünnet Şöleninin düzenlenmesi ve şölende gerçekleştirilecek harcamaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Belediye Meclis Üyemiz İlhan İMRAK ve Prof. Erol ERDİNÇ’in kardeş şehrimiz Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenen “Richard Wagner Festivaline” katıldıklarına dair bilgi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bisiklet sporuna ve sporcusuna verilen önemi arttırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 30 Eylül- 01 Ekim 2017 tarihlerinde sahil dolgu alan ve Naip mahallesi arasında ring oluşturacak şekilde gerçekleşecek halka açık “II. RODOSTOBİKE Bisiklet Şenliği” düzenlenmesine, bisiklet şenliği ile İlgili forma plaket ödül vb. alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden, şenlikle ilgili diğer alımların ve görevlerin ilgili müdürlükler tarafından yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere 5.000.000,00 (beşmilyon)TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-19 Ağustos 2017 tarihlerinde Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Hilmi İŞSEVER, Belediye Meclis Üyelerimiz Veysel KAPLAN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Rüştü ÖZGÜN’ün Kardeş Şehrimiz Romanya’nın Techirghiol şehrinde düzenlenen “Techirghiol Days” etkinliğine katıldıklarına dair bilgi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No: 184 (tapuda; 15 Pafta, 2965 Parsel) adresindeki işyeri ve 15 pafta, 2966 parseller yerinde gidilip görüldü, Süleymanapaşa Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın asayiş ve genel güvenlik açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığına ilişkin yazısı, talebe konu işyeri çevresinde ikamet etmekte olan vatandaşların konu ile ilgili olumlu görüşlerini ve imzalarını içeren dilekçeleri göz önünde bulundurularak; İrfan DEMİR’in red oyuna karşılık talebin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde; 1899,74 m² a(ihdas) alanının 99 parselin 2839,91 m² yol1 alanı ile, 992,61m² b (ihdas) alanının 100 parselin 3483,43 m² yol7 alanı ile, 797,67m² c (ihdas) alanının 3370 parselin 969,76 m² yol3 alanı ile takas işlemlerinin yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunana tapuda, 1705 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 343 ada 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerin ortasından kuzeydoğu-güneybatı yönünde 7 metrelik uygulama imar planı değişikliği teklifindeki yol açılması kabul edildiği takdirde oluşabilecek parsel sayısı, mevcut imar planına göre oluşabilecek parsel sayısından daha fazla olacağı ve böylece bağımsız bölüm sayısının artmasıyla söz konusu alandaki nüfusun artacağı, ayrıca talep edilen 7 metrelik yol için altyapı maliyeti oluşacağından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1645 ada 16 ve 17 nolu parsellerin Meryem Eren ve hissedarlarına ait parsellerle tevhit şartlı imar durumu bulunması sebebiyle satış talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 168 ada 2 parselin Zeki Şirin’e ait olan herhangi bir parselle tevhit şartlı imar durumu bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1477 ada 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının, bedel ve miktar farkı gözetilerek yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tarıma olan duyarlılığı arttırmak, tarımsal etkinliklerin önemi konusunda vatandaşları bilinçlendirmek, çevre bilinci oluşturmak ve kültürel gelişime katkıda bulunmak amacıyla 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivalinin düzenlenmesine ve festivalde yapılan harcamaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Koç Kemer ve Deri Ürünleri Gayr. Kuyum Petr. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi, Yeşilçam Sokak, YSK Center, No: 24 (tapuda; G18 Pafta, 2393 Parsel) adresindeki Troyka Cafe isimli işyerinin içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında 1.15 nolu plan hükmü; “1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Çevreyolu Ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan Ve Sit, Sit Etkileme Geçiş Ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla Ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı Ve Binalar Yapılabilir. “ şeklinde olup Muratlı Caddesine cepheli parsellerin de aynı yapılaşma hakkına sahip olması için 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesi’nin de eklenmesine yönelik hazırlanan plan notunun; “1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Muratlı Caddesi, Çevreyolu ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan Ve Sit, Sit Etkileme Geçiş Ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla Ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı Ve Binalar Yapılabilir.” şeklinde onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Avşar, Çanakçı, Işıklar, Karahisarlı, Kumbağ, Naip, Oruçbeyli, Yazır, Yayabaşı ve Yeniköy mahallelerinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi hükümlerince uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleri ile görev yapmak üzere, Avşar Mahallesinden; Ali KAÇAK, Mestan SUNA, Halil DEMİR, Rıdvan KAÇAK, Ahmet DEMİR, Selahattin YILDIZ. Çanakçı Mahallesinden; Yusuf TOPÇU, Hüseyin ALTINTAŞ, Tayyip ÖZKAN, Salih ALKAN, Hayati ELMAS, Şevki ÜRKMEZ. Işıklar Mahallesinden; İsmail Hakkı DEMİREL, Metin YÜCEL, Mümin ELİTAŞ, CAFER KOŞAL, Hasan BUYUROL, Mustafa YILDIRIM. Karahisarlı Mahallesinden; Rüştü YAVUZ, Esat DÖNMEZ, Kaşif SATIK, Şükrü ŞILGA, Mehmet YÜKSEL, Ali İNCİ. Kumbağ Mahallesinden; Mehmet Metin AYTEN, Ahmet NAZLI, Birol ANIL, Demir CÖMERTLER, Hilmi ARIKAN, Abdullah PELVAN. Oruçbeyli Mahallesinden; Sedat YAVUZ, Şevki ÖZGÜL, Kamil KUŞ, Adnan DEVLET, Rafet KARACA, Ziya KARAMAN, Yazır Mahallesinden; Murat ÇAKIRER, İmdat GÖNÜL, Ayhan ÜNER, Salim ÇINAR, Sefer KUTUN, Mehmet İÇEN. Yayabaşı Mahallesinden; Bayram IRMAK, Veli KESKİN, Hüseyin YÜKSEL, İsmail ÖZCAN, İrfan IRMAK, Nevzat KESKİN. Yeniköy Mahallesi; Kamber GÜMÜŞ, Hüsnü GÜMÜŞ, Kemal ELMAS, Davut SAYGI, Kazım DEMİRTAŞ, Veli UMUR’un bilirkişi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapuda, 102 ada 13 parselde bodrum kat 18 noda kayıtlı tuvaletlerin, 10 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına göre kiralanması talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların üç yıldan uzun süreli kiralanmasında Belediye Meclisi yetkili olduğundan, yukarıda adı geçen taşınmazın kiralanmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait, tapuda 973 ada 19 parselde bulunan taşınmazın satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020