Council Decrees

2018 Yılı February Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Volkan Berkay ÇAKIR ve Belediye Meclis Üyesi Ali Tunç SAYGUN’nun Fransa’nın Paris kentinde 05-06 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine katılmaları planlanmıştır. Ancak Belediye Meclis Üyesi Ali Tunç SAYGUN özel sebeplerden dolayı etkinliklere katılamamıştır. 25.09.1997 tarihli 50569 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesine göre Belediye Meclisi toplantı halinde değilse Belediye encümenince görevlendirme yapılabilmektedir. Seyahat planlandığında Belediye meclis toplantısı olmadığından ilgili genelge gereği Belediye encümeninden karar alınıp, seyahatin gerçekleştiği bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Yavuz Mahallesi ve Zafer Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince kadastro işlemlerinde, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere, Yavuz Mahallesinden; Hasan YENİPAZARLI, İsmet ÇOŞKUN, Şükrü ÖZCAN, Ahmet KIZILIRMAKLI, Hulusi YAŞAR ve Salim BULUT’un bilirkişi olarak görev yapmalarına, Zafer Mahallesinden; Ali TUNCA, Ömer DEMİR, Kamil TUNA, İrfan BORA, Mehmet Zafer BALOĞULLARI ve Ekrem HELVACI’nın bilirkişi olarak görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçe sınırları içerisindeki otobüs duraklarının kapalı, ısıtma ve soğutmalı, engelli şarj istasyonları da olacak şekilde tasarımlandırılıp, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilip, yapılması ile ilgili protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Barbaros Mahallesi 5 Pafta 860 Parsel, Gündoğdu Mahallesi Park Alanı ve Hürriyet Mahallesi 3093 ile 2066 Ada Arası Park Alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından halı saha ve spor tesisi yapılabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) fıkrasına göre, ortak proje kapsamında yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince 2 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne, halı saha ve spor tesisi yapılmak amacıyla, tahsisi ile ilgili konularda protokol yapmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 02.07.2014 tarihinde İçkili Yer Bölgesiyle ilgili 127 sayılı Meclis kararı alınmış olup alınan kararda; “ İçkili yer bölgesinde kalsa dahi projesinde mesken, depo, ticari depo gözüken alanlara içkili ruhsat düzenlenmemesi” hükmü bulunduğundan özellikle Barlar Sokağı olarak nitelendirilen Eski İstanbul Caddesi ve Rıhtım Caddesindeki projesinde depo ve ticari depo geçen taşınmazlarda ilgili yoğun içki ruhsatı talepleri geldiğinden bahse konu hükmün tekrar düzenlenmesinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan Hobi Bahçelerinin 2018 yılı için yıllık tahsis bedelinin 500,00TL, 16 aylık bedelinin 670,00TL olarak belirlenmesinin kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi 3503. Sokak üzerinde bulunan park alanında yapılan incelemede, Belediyemizin söz konusu park ile ilgili var olan projeleri ile bilgi ve bahse konu mahalde ikamet etmekte olan vatandaşların da görüşü alınmış olup; talep konusu parka bir adet ‘Zübeyde Hanım’ büstü konulması ve parkın isminin de bu yönde olacak şekilde değerlendirileceğine ilişkin elde edilen bilgiler ışığında, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne ayrıca Saniye DEMİR’in parka yapmış olduğu hizmetten dolayı bu hizmetleri anlatan bir yazının parkın bir bölümüne konmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1604 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parseller arasındaki yola ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına, Rüştü ÖZGÜN ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan 554 ada 58, 29 ve 41 nolu parsellerin imar durum belgesinde tevhit edilmesi gerektiği belirtildiğinden 58 nolu parselin sadece 29 nolu parsel sahibine satışının uygun olmayacağı, tevhit şartına uygun üç parseli de içeren imar uygulama dosyasının hazırlanarak konunun Belediye Encümeninde görüşülmesi gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan 504 ada 24 parselin yaklaşık 100 dönümünde bahse konu genetik yapının korunmasına ilişkin çalışmaların yapıldığı, tamamının anıt eser olarak tescillenmesinin uygun olmadığı Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in görüşüne karşılık Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu 504 ada 24 parsel sayılı taşınmazın Anıt Eser olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına, Haluk YILMAZ ve Sabri ÇINAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 192 ada 47 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1276 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın tamamı uygulama imar planında park alanında kaldığından 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 34 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 168 ada 2 parsel nolu taşınmazın talep sahibine ait bir parselle tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, Barbaros Mahallesi, 4359 parselin önünde bulunan ‘Park’ alanı ile 4415 parselin önünde yer alan ‘Park’ alanına ait kiralama talebinin şahıstan geldiği, Süleymanpaşa Belediyesinin talep konusu park alanlarını kiralama talebi bulunmadığından talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 8557 parselde (eski parsel 8336) kayıtlı taşınmazın tamamı uygulama imar planında park alanında ve yolda kaldığından 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 71 ada 26 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 71 ada 26 parselin yolda kalan kısmı c parsel ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:202 (tapuda; 797 ada, 7 Parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 776 parselin yola terk işleminden sonra park alanının ifraz ile ayrılarak Belediyemiz adına tapulandırılacak c ihdas alanı ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 33 ada 47 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 47 parselin yolda kalan kısmı c alanı ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 614 ada 22 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın maliki tarafından komşu parsel olan ve mülkiyeti Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi 614 ada 23 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın satışı talep edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için, 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacağından Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2018 yılı için tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020