Council Decrees

2018 Yılı July Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından 6 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “2018, Uluslararası Bisanthe Photo Fotoğraf Festivali” için Fotoğraf Sanatçısı Onur ERCOŞKUN ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalan protokole bağlı olarak protokolde belirtilen giderlerin belediyemiz bütçesinden 120.000,00TL’ye kadar kaynak aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 35 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) fıkrasına göre “Kültürel Faaliyet Alanı” olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesinden 5 (beş) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parselin yanında bulunan ‘Park ve Rekreasyon’ alanının 5 (beş) yıl süre ile kiralanmasının kabulüne, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2018 Mali yılı bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 130.000.000,00 TL hazırlanmış olan, 2018 Mali Yılı bütçesinin yetersiz gelmesi sebebiyle Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait ek bütçe ihtiyacı olduğundan; Fen İşleri Müdürlüğüne 4.000.000,00TL ek gelir bütçesi talebi Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile;İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 2.500.000,00TL borçlanma yoluyla finansman talebi, Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile; Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 1.000.000,00TL ek gelir bütçesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiştir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 1.000.000,00TL ek gider talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile; Fen İşleri Müdürlüğünün 4.000.000,00TL ek gider talebi Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2.500.000,00TL ek gider talebi Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kardeş şehrimiz olan Macaristan’ın Sarospatak kentinde bu yıl 50.’si düzenlenecek olan Kültür ve Hasat festivali için 03-08 Ekim 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın ve Meclis Üyeleri Sabri ÇINAR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Ömer Faruk KÜÇÜK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün Macaristan’ın Sarospatak kentine seyahat gerçekleştirmelerine, bu seyahatin yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenecek “Multi-partner cooperation formulas and their impact on territorial development” / “Çok Ortaklı İşbirliği Yolları ve Kentsel Gelişim Üzerindeki Etkileri” başlıklı konferansa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT bir konuşma gerçekleştirmek üzere davet edilmiş olup, 7 Ekim- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın Brüksel’de düzenlenecek olan “Open Days” programına katılmasına yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait simultane çeviri ve ekipman vb. tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Almanya’nın Bayreuth şehrinde 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Richard-Wagner 2018 Festivaline katılmak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul ÖZKÖK’ün 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya Bayreuth’a seyahat gerçekleştirmesine, bu seyahatin yol, konaklama ve iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 1701 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 18. Madde uygulama sınırının daraltılması veya kaldırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 18 ada 39 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 18 ada 39 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Boş Kadro Unvan ve Derece Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2018 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 130.000.000,00 TL hazırlanmış olup, 2018 Mali Yılı bütçesi yetersiz gelmesi sebebiyle Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerince ek bütçeye ihtiyaç duyulduğundan konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. m7
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Cihankent 1 Tatil Sitesinin güneyinde bulunan tescilsiz alanın, Belediyemiz Encümeni tarafından gerçekleştirilmiş olan ihale ile ilgiliye ihale edilmiş olması ve ihale şartnamesinde de kullanım koşullarının açık bir şekilde belirtilerek, belirtilen amaçlar dışında kullanımın da mümkün olmaması hususları göz önünde bulundurularak, talebin reddine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Şehit Aydın BALIM’ın babası olan Mehmet BALIM tarafından iletilen talep yerinde görülmüş ve talep edilen ismin İlçemiz sınırları içerisinde işlek nitelikte bir sokak ya da caddeye verilmesinin doğru olacağı kanaati hasıl olmuştur. Konu ile ilgili karar yetkisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde olması nedeniyle, ismin verileceği yerin komisyonumuzca tespit edilmemesine ve konunun işbu uygun görüşümüz ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne tevdiine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3074 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan tapuda, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu ve Yavuz Mahallesine ait, G19A01A4B ve G18B10B1A paftalarında bulunan park alanları içinde 2 adet trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 3026 ada 321 parsel ile mülkiyeti Volkan AKÇAKAYA ve Erol AKÇAKAYA’ya ait 3027 ada 324 parselin bedel ve miktar gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarih 2017/1873 sayılı kararına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu Önleme Bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan 109 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmının, ihdas edilecek parsel ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan tapuda, 116 ada 4 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 116 ada 4 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin yolda kalan kısımları ile takas işlemi yapılmaksızın 168 ada 2 parselin satışının yapılması yönünde Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in verdikleri oylara karşılık, 168 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin yolda kalan kısımlarıyla bedel ve miktar farkı gözetilerek takası sonrası satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çanakçı Mahallesinde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesine ait 169 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerine çocuk parkı yapıldığından satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda 2152 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 2152 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi, Sevimli Sokak, No:3 D:1 (tapuda; 2503 ada, 4 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada,127 parseldeki park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kentimizin ev sahipliğini yapacağı 26–30 Eylül 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenecek olan IV. INTERNATIONAL RODOSTO CUP için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Spor Derneği, Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokole bağlı olarak protokolde belirtilen giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından 6,7,8,9 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “Bisanthe Photo Festivali ” kapsamında düzenlenecek olan yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödül verilerek ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020