Council Decrees

2020 Yılı January Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kamu Kurumları ve Belediyemiz tarafından yatırımları gerçekleştirilecek yatırım projelerinin daha etkin bir şekilde projelendirilmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yürürlükte olan Uygulama İmar Planı Noktaları’na “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine ilişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Maddesinin Plan notu olarak eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Olgun Kart” projesi ile ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. ile protokol imzalanması yetkisinin Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz sosyal amaçlı proje ve hizmetlerinde Atma Kazan Kart, Olgun Kart vb. ad altında kullanılmakta olanlar ile hayata geçirilebilecek yeni projelerde kullanılacak kartların temininde; projelerin desteklenmesi ve finanse edilmesine katkı sağlanması amacıyla kart yüzey veya yüzeylerine reklam alınması planlandığından, belirtilen işin yapılması süresince ihaleye çıkarılması, ihalenin niteliği ve usulünün belirlenmesi ile sürecin bankalar (kamu-özel) ile yürütülmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre 38 adet münhal kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılacak sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (38 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), ödenmesine “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in dengeleme yetkisinin uygulamasına ve yetkili kılınması” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde, metruk binalarda yada bu gibi tadilata muhtaç binalarda yaşayan yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yaşadıkları evlerin tadilatı, yıkılıp yeniden yapılması ve yıkılan binaların yerine geçici konteynır konulması veya prefabrik yapı yapılması konularında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, park alanı üzerinde bulunan halihazırda kullanılmayan “Kitap Kafe”nin Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.01.2020 tarih ve E. 29547 sayılı yazısında Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesinin okul bahçesine taşınarak öğrencilerin kullanımına sunulması talep edilmektedir. Bahse konu “Kitap Kafe” nin 31/03/2024 tarihine kadar “Tahsis” edilmesine, söz konusu tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
23 Nisan 2020 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak olan etkinliklere 14 ülkenin Halk Oyunları ekiplerinin davet edilmesi planlandığından, davete katılım sağlayan gruplara ülkelerinin şehrimize olan uzaklıklarına göre (500-1000 km. arasına 2.530,00 TL, 1000 km ve üzeri 3.795,00 TL) ödenecek olan katılım ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Türk ve islam nüfusunun yoğun olduğu Balkan ve Avrupa ülkelerinde 01.02.2020- 01.06.2020 tarihleri arasında hemşehri dernekleri ile iletişime geçip, yurtdışında programlar yapmak üzere, Ramazan ayı süresince de yurtdışında olan iftar yemekleri organizasyonları ve diğer yapılacak olan etkinliklerin koordinasyonlarının sağlanmasında Süleymanpaşa Belediyemizi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi Hikmet MUTLU ve Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi yöneticisi Hasan ALP’in, 01.02.2020- 01.06.2020 tarihleri arasında (yurtdışına ramazan öncesi, sonrası ve ramazan ayı süresince) görevli gitmesine, yol, konaklama ve iaşe giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 190 nolu bölme içerisinde kalan Kumbağ B Tipi Mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından pazarlık usulü ile kiralanması ve kiralama protokolünün imzalanması konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 3125 Ada 165 nolu parselde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz, kapalı spor salonu yapılması için Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsis edilmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası arasında Pazar Yeri Protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında Zabıta Hizmetleri İşbirliği Protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2020 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 14.575.178,60 TL olup; 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2020 Yılı için (net) 14.575.000,00 TL (OndörtmilyonbeşyüzyetmişbeşbinTürk Lirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye şirketinin yeni ünvanı olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi olarak ve 2020 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla banka teminat mektubunun 1.000.000,00TL olarak karar alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde 2020 yılındaki stratejik plan çerçevesinde yapılacak işler için 1 adet Paletli 22 ton kapasiteli Ekskavatör ihtiyacı olduğundan, 1 adet Paletli 22 ton kapasiteli Ekskavatörün 2020 yılı T Cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz hizmet alanlarındaki elektrik arızaları, sosyal etkinlik hizmetleri ve teknik hizmetlerde kullanılmak üzere sepetli ve direk yük kaldırma amaçlı kullanılmak üzere mobil vinç ihtiyacı olduğundan 1 adet Mobil Vinç’in 2020 yılı T Cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Altyapı kurumları tarafından bozulan cadde ve sokaklardan sökülen parke taşların ve inşaat atıklarının konkasörle kırılarak Temel-alttemel malzemesi elde ederek geri dönüşüme kazandırılması için 1 adet Mobil Konkasör’ün 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Park ve Bahçelerdeki yeşil alan sulama işlemleri ve Yol Şubede yol yapım işlerinde kullanılmak üzere, 1 adet Arazöze ihtiyaç olduğundan, (6-9 yada 13 m3olan arazözlerden) belediye başkanı tarafından belirlenen belediyemizin ihtiyacına m3’ü uygun olan 1 adet Arazözün 2020 yılı T Cetveline işlenmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Akçahalil Mahallesinde 432 parselde bulunan cami minaresinin yapılmasında malzeme temini ve yardımı için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre 17 adet münhal kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılacak sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (17 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), ödenmesine“Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in dengeleme yetkisinin uygulamasına ve yetkili kılınması” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan 1. Dereceli Arşiv Müdürü kadrosuna Salih Nurettin ÇEVİK’in naklen atandığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne vekalet etmek üzere görevlendirildiği Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin diş hekimi tarafından yapılacak muayene işlemleri kısıtlı olduğundan sadece ağız taraması yapılacağından bu nedenle iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza kapsamlı tedavi hizmetlerinin verilebilmesi adına, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Sterilizasyon ve hastaların tedavilerinde hasta önceliği, malzeme desteği sağlanması için Belediyemiz ile Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi arasında protokol yapılmasına, söz konusu protokolün ilgili Kurum ile gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince, belediyemizin ihtiyaç gördüğü kadrolara ait Boş Kadro Değişikliği (Memur), talebine ilişkin yazı ve eklerinin (cetvellerinin) kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
31 Aralık 2019 gün ve 30995 sayılı (Mükerrer) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti kısmı “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünde belirtilen “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2020 (dahil) tarihinden geçerli olmak üzere 559,00 TL (beşyüzellidokuz)TL’nin aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Şirket unvan değişikliklerinden dolayı Belediye şirketlerine temsilci ataması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’nin yeni şirket ünvanı Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi olarak ve, Süleymanpaşa Mutlu Tarım Anonim Şirketi’nin yeni şirket ünvanın da Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Eskicami-Ortacami Mahallesinde, Ortacami Sokak, Süleymanpaşa İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan park alanına Şehit Cem AKGÜN’ün isminin verilmesi Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunda çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN’ın çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiştir. Bu sebeple Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin iptaline oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar için sunulan Emsal:0,60 ve Yençok:5,50 m. Yapılaşma koşullarına sahip Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonu ve park fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin 1 adet türbin alanı ve bağlantı yollarından oluşan Rüzgar Enerji Santrali kurulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 2 kat emsal:0,30 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 2 kat ve emsal: 0,80 ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi ve yapı inşaat alanını yaklaşık 2,6 kat arttırılmak istenmesi, bölgenin geri kalanın da emsalin 0,30 olduğu da dikkate alındığında çevresinde ki planlarla da uyumlu hazırlanmadığı gerekçesiyle ret oylarına karşılık, çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Köseilyas Mahallesi, 115 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin kamulaştırma talebi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğrul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği taleplerinin kabulüne; Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması konusundaki Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin ise talep edilen alanda doğalgaz dağıtım istasyonu bulunmasından dolayı reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 13.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesinde bulunan tapuda, 625 nolu parselde kayıtlı 11000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın İçkili Yer Bölgesine Alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2020 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2020 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Muhammet POLAT (31 oy), Şükriye GÜNDÜZLER (31 oy), Ayşe ŞEN SEVEN (31 oy), Ufuk Bekir ERSÖZ (15 oy) ve Murat UYSAL (15 oy) alarak Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2020 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.01.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Salı günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020