Council Decrees

2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 29.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki artan park alanlarında, hizmet binalarında, muhtarlık vb. binalarda kullanılmak üzere artan elektrik malzemesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ekli cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaşlarının ödenebilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına,Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yol yapım çalışmalarının ve vatandaş taleplerinin yoğunluğundan dolayı asfalt ihtiyacı artmış olup buna istinaden bitüm ihtiyacını karşılamak ve yine yol yapım işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması ve bakım, onarımının yapılması ve müdürlüklerde kullanılan araçların bakım, onarımının yapılması giderlerini karşılamak amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarımının müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacı ve Fen İşleri Müdürlüğü personel maaşlarının ödenebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Emlak İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarımının müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü 696 Sayılı KHK ve doğrudan temin ile çalışan personel maaşlarının ödenebilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Zabıta Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarımının müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarımının müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde araç kiralanması, Belediyemize ait araçların bakım ve onarımlarının yapılabilmesi ve Belediye parklarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bahçe malzemesi alımları için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarımının müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğünde 696 sayılı KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaş ödemelerinin yapılabilmesi için Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine, ekli cetvelde belirtildiği üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü bütçesinden,5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaşlarının ödenebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaşlarının ödenebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın müdürlükten geldiği şekliyle yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 210.000.000,00 TL hazırlanmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında A4.Kentsel Yapı Stratejik Alanı, H4.2 Planlı ve imarlı yapılaşmanın arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek Stratejik Amacı, H4.2 İmar planına uygun bir şekilde imar yollarını açmak, yapımını ve gerekli bakımını sağlamak Performans Hedefi, F4.2.5 Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Yol Yapım Çalışmalarının Yürütülmesi faaliyetine tanımlı olan Fen İşleri Müdürlüğü 065290 ekonomik kodlu Diğer Giderler bütçe tertibine yukarıdaki ek gider bütçe cetvelinde belirtildiği şekilde 5.000.000,00 TL ek gider bütçesinin borçlanma yoluyla finansman karşılık gösterilmek suretiyle; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi incelenerek Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de, 13 red oya karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi, 106 ada, 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Planlı alanlar imar yönetmeliğinde ortak alan olan, kat holleri ve bina girişleri emsal harici alanlara girmemekte olup KAKS emsal hesabına girmektedir. Günümüz koşullarında artan arsa maliyetleri bağımsız bölüm başına düşen inşaat maliyetlerini yükseltmektedir. Bu durum bağımsız bölümü satın alacak vatandaşımıza fazla maliyet olarak yansımaktadır. Bu sebeple ortak alan olan kat hollerinin 1,5 m genişliğindeki alanı ve bina giriş alanlarının katlar alanı emsal harici alanlara eklenmesi önerildiği, ayrıca yukarıdaki nedenlerden dolayı açık çıkma şartını sağlamayan, binanın oturumu içinde yapılan gömülü balkonların bağımsız bölümün net alanının %15i kadar alanı katlar alanı emsal harici alanlara eklenmesi de önerilip çatı piyeslerine ait terasların emsal harici bırakılması konusunun da İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki 2 katlı konut imarlı parsellerinde imar durumu genellikle TAKS 0,15 KAKS 0,30’dur. Bağımsız bölümlere düşen arsa maliyetlerinin çok yüksek olduğu şu andaki şartlarda TAKS ve KAKS oranlarının düşük olduğu 2 katlı imar durumu olan parsellerde Tek Bağımsız bölüme yapılan bahçe katı açık terasların ve bağımsız bölümlere yapılan eklenti veya ortak alan olarak yapılan havuzların TAKS ve KAKS emsal hesaplarına girmesi her bağımsız bölüme düşen arsa maliyetlerini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle Tek bağımsız bölüme ait zemin oturumun %15i kadar bahçeye çıkan açık terasın alanı ve tek bağımsız bölüme ait zemin oturumun %15i kadar havuzun alanı ve arsanın tüm TAKS alanının %15 kadar ortak havuzun alanı TAKS VE KAKS emsal hesabına girmemesini öneririz. Ayrıca tek parselde sadece 1 bağımsız bölüm yapılıyorsa; bu bağımsız bölümün %25i kadar havuzun alanı TAKS ve KAKS emsal hesabına girmemesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Karaevli Mahallesi sahil kesiminde bulunan yerlerdeki yerleşim alanlarının yoğunluğundan dolayı Karaevli köy muhtarlığı yeterince hizmet verememektedir. Daha iyi hizmet verilebilmesi için bu yerlere ayrı bir muhtarlık verilmesi uygun olacağı konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çok katlı kapalı otopark binamız, yakın bir tarihte yıkılmak suretiyle, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeniden inşa edilecektir. Mevcut yapıda yer alan Şehit ve Gaziler Derneği de bu yıkım işlemleri sonucunda yeni bir yere ihtiyaç duyulacaktır. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için İlçemiz Yavuz Mahallesinde yer alan uygun alanlardan birinin belirlenerek yeni dernek binasının yapılmasını ya da konu ile ilgili uygun bir yerin belirlenerek dernek binası inşası için Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi, 106 ada, 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 365 ada 2 parsel de bulunan İskeleye, ‘’Rumeli İskelesi’’ ve Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet SEREZ Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişimin de kalan meydana ‘’Selanik Meydanı’’ adının verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin süreleri dolmuş olup, ilgili kurumlara verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki artan park alanlarında, hizmet binalarında, muhtarlık vb. binalarda kullanılmak üzere artan elektrik malzemesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaşlarının ödenebilmesi için; cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yol yapım çalışmalarının ve vatandaş taleplerinin yoğunluğundan dolayı asfalt ihtiyacı artmış olup buna istinaden bitüm ihtiyacını karşılamak ve yine yol yapım işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması ve bakım, onarımının yapılması ve müdürlüklerde kullanılan araçların bakım, onarımının yapılması giderlerini karşılamak amacıyla, cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacı ve Fen İşleri Müdürlüğü personel maaşlarının ödenebilmesi için; cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü 696 Sayılı KHK ve doğrudan temin ile çalışan personel maaşlarının ödenebilmesi için, cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla; cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde araç kiralanması, Belediyemize ait araçların bakım ve onarımlarının yapılabilmesi ve Belediye parklarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bahçe malzemesi alımları için cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu ve boş kadro değişikliği taleplerine ilişkin yazın ve ekleri cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğünde 696 sayılı KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaş ödemelerinin yapılabilmesi için cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanlığımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım (çöp konteyneri alınması) talep edilmesi amacıyla Encümen Kararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (g) bendi uyarınca çöp konteyneri alımına ait şartlı nakdi yardımın kabul edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sivil Savunma Amirliği’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 05.07.2017 tarihinde Belediye Meclisi’nde yeni haliyle kabul edilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile Sivil Savunma Amirliği görevi Fen İşleri Müdürlüğüne devredilmiştir. Ayrıca 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 24. Maddesi ile alt işveren işçilerinin belediye şirketine geçişi ile ortaya çıkan değişikliklerden dolayı Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaşlarının ödenebilmesi için; cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ve Doğrudan Temin ile çalışan personellerin maaşlarının ödenebilmesi için; cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından, öncelikle İlçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için, ilgili Yönetmelik gereğince, (I) sayılı (Kadro İhdası Memur) cetveli düzenlenen Kadro ihdası Memur cetvellerine ilişkin cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Yazı İşleri Müdürü Kadrosuna 03.10.2019 tarihinde Hafize ÇELİK atanmış olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kadrosuna 18.08.2020 tarihinde Muhammet Mustafa ÖZAYDIN’ın görevlendirildiği bilgisi, Belediye Meclisine sunulmuştur.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesinde “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar…” denildiğinden ve Kent Konseyi Yönetmeliği’ nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarında içinde bulunduğu, İlimiz Cumhuriyet Mahallesi sahil dolgu alanı park yapım işi proje çalışması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istendiği tarafımıza bildirilmiştir. Proje alanında bulunan İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsisi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan tapuda; 365 ada 2 parselde kayıtlı 5632,00 m2 yüzölçümlü betonarme iskele ve bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 245,77m2’ lik deniz dolgu alanı üzerindeki müştemilatları ile birlikte Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’ den 5 (Beş) yıl süre ile 01.11.2019 tarihinde akdedilen kiralama şartları çerçevesinde kiralanmış olup 07.11.2019 tarihinde saat 11:30’da Belediyemizce yer teslim alınmıştır. Kiralama Şartlarının 14.1. maddesinde “… Kiracı kiraladığı alanları 3. kişilere devir edemez, (Belediyenin, Sermayesi’ nin % 50 sinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç) …) denildiğinden adı geçen taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş’ ye 01.09.2020 tarihinden itibaren kira müddeti boyunca ana kira bedelinin %3 fazlası olarak kira bedeli üzerinden kiralanmasına ve Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yapılacak protokolün düzenlenmesine ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyindeki uygulama imar planında Park Alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne; Çiftlikönü Mahallesi 106 ada 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin ise konulmak istenen trafonun imar hattını sağlamaması nedeniyle reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin konusundaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusundaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3133 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planlarında Ticaret ve Konut Alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Ayrık Nizam 4 Kat E=1.40 yapılanma koşullarına sahip Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
04.09.2019 tarih 6234 sayılı ve 25.02.2020 tarih ve 6688 sayılı Kurul Kararlarına istinaden Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge “Korunma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna onaylanması için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik alınan 05.11.2019 tarih 388 ve 398 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararlarının iptaline taşınmazın yolda kalan kısmının 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketinin 5.000.000,00TL olan sermayesinin 500.000,00TL nakdi arttırılarak, 5.500.000,00TL’ye çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Personel Giderleri ve Cari Harcamalarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.300.000,00TL (İkimilyonüçyüzbinTL) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali Yılı bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 210.000.000,00 TL hazırlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak bitüm ihtiyacı artması sebebiyle ek bütçe ihtiyacı doğmuştur. Buna istinaden; Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planında A4.Kentsel Yapı Stratejik Alanı, H4.2 Planlı ve imarlı yapılaşmanın arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek Stratejik Amacı, H4.2 İmar planına uygun bir şekilde imar yollarını açmak, yapımını ve gerekli bakımını sağlamak Performans Hedefi, F4.2.5 Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Yol Yapım Çalışmalarının Yürütülmesi faaliyetine tanımlı olan 065290 ekonomik kodlu Diğer Giderler bütçe tertibine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek; “Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince Fen İşleri Müdürlüğünün yetersiz olan 2020 yılı bütçe kalemine ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi,534 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 07.01.2020 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ve 11.03.2020 tarih ve 333 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir. 20.07.2020 tarih ve 6922 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 477 sayılı kararıyla 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.09.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, tapuda 8 pafta, 506,507 ve 1237 nolu parsellerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020