Council Decrees

2021 Yılı November Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemizdeki dumansız sanayi alanının inşaat emsal hesapları ile ilgili konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan evinde yapılacak anma programına Belediye Meclis Üyesi Cenk KORKMAZ’ın katılmasına ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına (05.10.2021 tarih ve 242 sayılı karara eklenmesi ) bu konuda gereği işlemlerin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde ilçemizde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla belediyemizce hayata geçireceğimiz projelerde dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller listede yer alan ödüllerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde yürütülen yol yapım çalışmalarının artması sebebiyle kamyon kiralanabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Şefliği Biriminde proje imalatlarında kullanılmak üzere metal ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi tüm Cadde ve Sokaklarında tamir, bakım, onarım ve temizlik hususlarında bir bütünlük sağlanması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve yazımız ekinde sunulan krokilerde belirtilen Cadde ve Sokakların (Muratlı Caddesi - Yavuz Mahallesi, Ruşen Güneş Sokak - Hükümet Caddesi - Ördeklidere Caddesi - Altınova Mahallesi, Gazi Hasan Paşa Caddesi - 100. Yıl Mahallesi, yeni sanayi sitesine ait cadde ve sokaklar) Süleymanpaşa Belediyesine devrinin istenmesine 13 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde yürütülen yol yapım çalışmalarının artması sebebiyle kamyon kiralanabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların temizlik çalışmaları ile ilgili bir bütünlük sağlanması ve yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Muratlı Caddesi- Yavuz Mahallesi, Ruşen Güneş Sokak- Hükümet Caddesi- Ördeklidere Caddesi - Altınova Mahallesi, Gazi Hasan Paşa Caddesi- 100. Yıl Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesine ait Cadde ve Sokaklarının temizlik hizmeti ile ilgili sorumluluğunun Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na devrinin istenilmesine 13 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256 ve 2257 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
"Malkara - Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı" proje kapsamında, İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi İnecik Mahallesi 141 ada 2 parsel, 141 ada 3 parsel, 160 ada 1 parsel,156 ada 21 parsel, 156 ada 1 parsel ve 156 ada 2 parsel sayılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 - 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde ilçemizde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla belediyemizce hayata geçireceğimiz projelerde dereceye giren öğrencilere verilecek ödüllerin harcamasının belediye bütçesinden karşılanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgenin 'Koruma Alanı' olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, 01.09.2020 tarih ve 230 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 14.10.2020 tarih ve 1044 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülerek görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.30.06.2021 tarih ve 7687 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Şefliği Biriminde proje imalatlarında kullanılmak üzere metal ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 Mali yılında, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 13 (on üç) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 Mali Yılı Temmuz ayında yayımlanan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin (Sıra no:9) ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.07.2021-31.12.2021) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (13 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), "Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.07.2021-31.12.2021) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Belediyemizin memur kadroları düzenlenmiştir. İlgili Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetveller gereğince, Dolu ve Boş Kadro Değişikliği (Memur), cetvelleri doldurularak ek’te sunulmuştur. Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadroların kadro derece ve ünvanlarında değişiklik yapıldığından, dolu ve boş kadro değişikliğine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.09.2021 tarihindeki meclis gündemine alınan Altınova sahil bandında yapılan parka isim verilmesi konusu Belediye Meclisinde komisyona havale edilmeden görüşülmüş ve yeni bir park ismi olarak değerlendirilmesi sonucu meclisimizin 218 karar numarası ile “Altınova Gazi Hasan Paşa” ismi verilmesi oybirliği ile karar verilmiştir. Ancak; meclis sonrası yapılan incelemede söz konusu alanın adının Tekirdağ Belediyesi Meclisinin 07.02.2007 tarihli kararı ile “Bülent Ecevit Parkı” olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle belirtilen alanın ismi ile ilgili 06.09.2021 tarih ve 218 nolu Belediye Meclis kararının iptaline, Tekirdağ Belediyesi Meclisinin 07.02.2007 tarihinde alınan “Bülent Ecevit Parkı” isminin verildiği meclis kararının devamına, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, söz konusu alandaki oyun parklarına Gazi Hasan Paşa isminin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Mahallesinde bulunan HAKİM sokak adının Hakim Ahmet GENÇ Sokak olarak değiştirilmesi konusunun reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Matematik Öğretmeni Sabri BABACAN isminin Süleymanpaşa İlçesinde ileride açılacak bir sokağa verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının ve talebin reddine açılacak sokaklarda yeniden talep gelirse değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA EMSAL DEĞERİ BELİRTİLMEMİŞ BİTİŞİK NİZAMA SAHİP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PARSELLERİNİN EMSAL HESABI, BİNA TABAN ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANIR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaların yapılarak plan değişikliği teklifinin hazırlanmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANLARDA PLANIN İLK YAPILDIĞI ESKİ JEOLOJİK ALTLIKLAR SEBEBİYLE İMAR ADALARININ VEYA PARSELLERİN FARKLI EMSAL, KAT ADEDİ GİBİ FARKLI YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP OLMASI DURUMUNDA SINIR ÇİZGİSİNİN (YAPILAŞMA KOŞULLARINI BELİRTEN AYRIM ÇİZGİSİNİN) İÇİNDEN GEÇTİĞİ İMAR ADASINDAKİ PARSELLERDE, MEVCUT İNŞAAT ALANI HAKKI AYNI KALMAK KAYDIYLA ADA BAZINDA KAT ADEDİ FAZLA OLAN UYGULANABİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA SADECE YÜKSEKLİK DEĞERİ BELİRTİLEN, ANCAK YAPI NİZAMI, EMSAL VE TAKS DEĞERLERİ BELİRTİLMEYEN TİCARETE TAHSİSLİ ALANLARDA EMSAL HESABI; PARSEL ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANACAK OLUP, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN VE BİNA TABAN OTURUMUNUN BELİRLENMESİNDE İLÇE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaların yapılarak plan değişikliği teklifinin hazırlanmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, 06.04.2021 tarih ve 99 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.06.2021 tarih ve 1124 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, 14.09.2021 tarih ve 7813 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 1 red oya karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada 9 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun 'özel sosyal tesis alanı' olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih 1319 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine askı süresi içinde edilen itiraza istinaden konunun yeniden değerlendirilmesi hususunun; söz konusu alanın fonksiyonunun orta yoğunluklu konut alanından özel sosyal altyapı alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 10.03.2021 tarih ve 463 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış olup, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen değişiklik teklifi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uyumlandırma amaçlı olup taşınmaza ait emsal ve kat adedi değiştirilmediğinden reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı, ‘bağ’ niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmakta olup, park alanında kalan kısmının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalmasından dolayı yolda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk(Gündoğdu) Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı ‘arsa’ niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmediğinden 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parselde ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1594 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar uygulaması neticesinde, 599,42m2 yüzölçümündeki ihdas parselinin 1127,07m2 yüzölçümündeki park alanı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasının kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti belediyemize ait olan ilimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi 812 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, define kazısı çalışması yapılması için verilen iznin üzerinden uzun zaman geçmiş olması ve define kazısı çalışması yapmak isteyen aynı şahısça bir faaliyette bulunulamamış olması nedeniyle ilgilisi tarafından evrakların yeniden düzenlenip, gerekli resmi izinlerin alınmasından ve bir talep gerçekleşmesi halinde konunun tekrar Belediye Meclisinde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 703 ada 71 ve 114 sayılı parsellere dair sunulan ve 06.02.2019 tarih ve 50 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 08.05.2019 tarih ve 508 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2022 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020