Council Decrees

2022 Yılı December Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İller Bankası A.Ş. den asfalt, parke taş ve bisiklet yolu için çekilen kredilerin faizlerinin ödenmesi ve Fen işleri Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülebilmesi için iş makinesi kiralanması için; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan şirket işçilerinin maaşlarının ödenebilmesi için; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan şirket işçilerinin maaşlarının ödenebilmesi için; Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde daimi işçi olarak çalışan personellerimiz emekliye ayrılacak olup kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için; Zabıta Müdürlüğü bütçesinden cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen, 6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifesinde; İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER başlıklı 6.1- maddesinin d-fıkrası “İnşaat alanlarından 7 kata kadar olanlar (her bölüm için) H 21.50 mt kadar” 750,00 TL. ücret alınmasına karar verilmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinin 6.1 maddesinin d- fıkrasında değişiklik yapılması üzere; 6.1- maddesi d-fıkrasının “İnşaat alanlarından her bağımsız bölüm için 500 m2’ye kadar” 750,00 TL. ücret alınması (İnşaat alanlarından her 500 m2 için 1(bir) kat arttırılır) şeklinde değiştirilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şirket işçisi personelin hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için, cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunu 18.Madde (n) fıkrasına göre İlçemiz hudutları içerisinde bulunan ekte krokinde belirtilen, Çınarlı Mahallesi 1952,1954,1959 adalar arasında kalan alana “Kastamonulu Şehit Şerife Bacı Parkı ” olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunu 18. Madde(n) fıkrasına göre İlçemiz hudutları içerisinde bulunan ekte krokisi sunulan, Barboros Mahallesi 126 ada güneyinde kalan Malkara Caddesine cephe alan park alanına “Şehit Ayşegül Alkan Parkı” olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen “1 adet Lastikli Tekerlekli Ekskavatör'e ihtiyaç duyulmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20. nci maddesinde; “Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur“ denilmektedir. Bu nedenlerle, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL‘e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde 2022 yılı stratejik plan ve 2023 yılı çerçevesinde yapılacak işler için 1 adet Lastikli Tekerlekli Ekskavatör ihtiyacı olduğundan, 1 adet Lastikli Tekerlekli Ekskavatör’ün 2022 yılı T Cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi talebine istinaden ekli listesinde belirtilen (Bıyıkali Mahallesinde bulunan 107 ada 1 parsel ve 114 ada 38 parsel ile Kaşıkçı Mahallesinde bulunan 179 ada 27 parsel ve 180 ada 17 parsel) toplam 4 adet tarla nitelikli taşınmazın %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile (964.509,75TL) ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına ayni sermaye arttırımına konu taşınmazların bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İller Bankası A.Ş. den asfalt, parketaş ve bisiklet yolu için çekilen kredilerin faizlerinin ödenmesi ve Fen İşleri Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülebilmesi için iş makinesi kiralanması için bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla; bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan şirket işçilerinin maaşlarının ödenebilmesi için; bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan şirket işçilerinin maaşlarının ödenebilmesi için; bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde daimi işçi olarak çalışan personellerimiz emekliye ayrılacak olup kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için; bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinin 6.1 maddesinin d- fıkrasında değişiklik yapılması üzere; 6.1- maddesi d-fıkrasının “İnşaat alanlarından her bağımsız bölüm için 500 m2’ye kadar” 750,00TL. ücret alınması (İnşaat alanlarından her 500 m2 için 1(bir) kat arttırılır) şeklinde değiştirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051ada 123 parseller için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS'ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise 12.sınıf öğrencilerine Belediyemizce dağıtılan Paşa Kartlara (Öğrenci Kartı), öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde katkı sağlamak amacı ile 20 binişlik toplu taşıma seyahat biniş ücretinin sınav tarihi olan Haziran 2023 tarihine kadar her ay olarak yüklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şirket işçisi personelin hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için, cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
"Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işi" ihalesinin iş artışı ve artan fiyat farkı hesaplamalarından dolayı Ek Finansman ihtiyacı hasıl olmuştur. İller Bankasından Nakdi ve Gayri nakdi 2.600.000,00TL (ikimilyonaltıyüzbinTL) kredi talebinde bulunulacağından, Belediye Meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere 2.600.000,00TL (ikimilyonaltıyüzbinTL) iznin verilmesine 11red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Umutsuz Dünlerden Aydınlık Yarınlara Seracılık Projesi kapsamında iş birliği yapmak maksadıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde Zabıta Memuru kadrosunda olan Zabıta Amirliğine vekalet eden Yaşar YAVAŞ 21.11.2022 tarihinde Zabıta Müdürü kadrosuna atandığının bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Dolu Kadro Değişikliği (Memur), talebi ve cetvelinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırlarında 700 ada 435 parsel ve güneyindeki tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100.yıl (Yavuz) Mahallesi 2357 ada 7 ve 157 parseller ile tescilsiz alan için idaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi’nde yürürlükte olan imar planlarına “Farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir. ancak tevhid sonrası yapılaşma ada içerisindeki mevcut duruma göre ilgili müdürlükçe belirlenir.” Şeklinde plan notu eklenmesi teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz (Yavuz) Mahallesi 1268 ada 59 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi 1625 ada 1 parsel, 1626 ada 1 parsel ve 1627 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 870 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 854 ve 817 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 2292 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 48,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı fiiliyatta yol alanında kalmaktadır. Kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1041 ada 2 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.030,40 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır Bu nedenle taşınmazın kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1710, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 parsel numaralı taşınmazlar için İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 391 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.12.2019 tarih ve 1174 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vatandaşımızın Müdürlüğümüze yapmış olduğu başvurusuna istinaden yapılan incelemesinde, gelirinin olmadığı tespit edilmiş ve talep ettiği gıda ve bebek bezi yardımları kendisine yapılmıştır. Ayrıca çocuğunun tedavisi için maddi yardım talep ettiğinden mağduriyetinin giderilmesi için bir defaya mahsus 5.000,00TL. maddi yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vatandaşımızın dilekçesine istinaden Zafer Mahallesi Hasgül Sokak ve Uysal Sokak No:38 Daire 1-2 'de yapılan incelemede vatandaşımızın evlerinin yandığı ve ikamet alanlarının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Adı geçen kişiye ait ilgili evraklar ve raporlar yazımız ekinde sunulmuş olup, vatandaşımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için 10.000,00 TL. maddi yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 390 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.12.2019 tarih ve 1173 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 546 ada 18 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.097,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Taşınmazın 137,22 m2' lik hissesine tekabül eden alanın kamulaştırılması 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Merkez, Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan ve 04.02.2020 tarih ve 64 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 358 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 5. maddesi, 7. maddesi ile 26. maddesine ve İmar Kanununun 3. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkii, 557, 578 ve 1583 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 24.12.2019 tarih ve 6518 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen; 04.02.2020 tarih ve 89 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 345 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara dair sunulan ve 07.01.2020 tarih ve 17 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 331 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Plan Notuna ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6. maddesine, 7. maddesine, 21. maddesine, 22. maddesine ve 24. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 969 ada 102 sayılı parselin kuzeyinde bulunan tapuda tescil harici alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 439 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 326 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 417 ada, Barbaros Mahallesi 7805 parselin batısındaki, 4130 parselin batısındaki ve 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescilsiz alanlar ile Kumbağ Mahallesi 1193 parsele dair sunulan ve 07.01.2020 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 334 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. maddesi, 24. maddesi ve 26. maddesine aykırı olduğu belirtildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020