Council Decrees

2023 Yılı February Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz İmar Planlarında depolama alanı olarak belirlenen imar adalarının bir kısmında teknolojinin gerekliklerini karşılayamayan 5 metre gibi yüksekliklerin belirlendiği, bazı imar adalarında ise yüksekliklerin serbest bırakıldığı görülmüştür. Bu depolama alanlarına ait yükseklik değerlerinin mevcut mevzuatlara ve teknoloji standartlarına uygun hale getirilmesi konusunda çalışma yapılması ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 613 ve 727 parsellerde olup Süleymanpaşa Belediyesine tahsisi bulunan taşınmazlarda “Günübirlik Turizm Tesis Alanı” olan alana, e bu hususta Belediye Encümeni'nin yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 613 ve 727 parsellerde olup Süleymanpaşa Belediyesine tahsisi bulunan taşınmazlarda “Günübirlik Turizm Tesis Alanı” olan alana belediyemizce Karaevli Karavan Parkı projesi hazırlanmış olup ihalesi öncesinde Süleymanpaşa Belediyesi ile Süleymanpaşa Milli Emlak Müdürlüğü arasında kiralama protokolünün imzalanması hususunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen ihtiyaç duyulan çöp konteynerlerinin satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, çöp konteyneri alımına ait 1.326.000,00TL'lik yardımın kabul edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ortacami (Eskicami) Mahallesi 3623 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz için İdaremizce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında 3689 ve 2750 sayılı adalar arasında yer alan Park alanındaki trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik İdaremizce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin almış olduğu 03.01.2023 tarih, 52 sayılı meclis kararının iptal edilmesine, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinde kullanılmak üzere 60.000.000,00TL (AltmışmilyonTL), Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak üzere 30.000.000,00TL (OtuzmilyonTL), Yapım İşlerinde kullanılmak üzere 20.000.000,00TL (YirmimilyonTL) İller Bankasından Nakdi ve Gayri nakdi 110.000.000,00 TL (YüzonmilyonTL) kredi talebinde bulunulacaktır.Belediye Meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere 110.000.000,00TL (YüzonmilyonTL) iznin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin borçlanma ile ilgili almış olduğu 03.01.2023 tarih, 57 sayılı meclis kararının iptal edilmesine, Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.731.606,06 TL’ dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 87.700.000,00TL kredi kullanılmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş‘nin 14.000.000,00 TL olan sermayesinin Şirket Faaliyetlerini genişletmek amacıyla 8.000.000.00TL nakdi arttırılarak 22.000.000,00 TL çıkartılmasına 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin 4' üncüsü Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 2'cisi Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir yer kaplayan bağcılığın geliştirilmesi ve yöremizde yetiştirilen üzümlerin marka değerinin arttırılmasına katkı sağlaması amacıyla Belediyemiz ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Bağbozumu Şenliğinin bu yıl 2'cisi Eylül ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Belediyemiz bütçesinden yapılması konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübümüzün lisanslı sporcusu olan Serdar KOÇ 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Yunanista'nın Langaza şehrinde düzenlenen 31. Masterlar Balkan Şampiyonasında Atletizm 3 adım atlama dalında altın madalya kazanmıştır. Sporcumuza ödül verilebilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 18.01.2023 tarih ve 3455 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2023 yılında 23-24-25 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 57'ncisinin 2023 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 3738 ada 1 parsel numaralı 1.000,00m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı" (İlçe Emniyet Müdürlüğü) fonksiyonunda kalmakta olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) fıkrası gereğince "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Binası" yapılmak amacıyla İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesi şartı ile Maliye Hazinesi adına bedelsiz olarak devrine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yıkım yapılan metruk binalardan çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarının Belediyemize ait konkasör vasıtasıyla kırılarak altyapı çalışmalarda kullanıldığından muvafakat veren vatandaşlarımızdan herhangi bir yıkım bedelinin tahsil edilmemesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zafer Mahallesi Muratlı Caddesi No:117 Kat:1 Süleymanpaşa adresinde yapılan incelemede Burcu AYDIN evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiş olup; vatandaşımızın yaşam standartının iyileştirilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için 5.000,00TL yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2023 tarihli ve 79880241-020-105949 sayılı yazısında belirtilen 59 EK 678 plakalı Renault Twizy Marka araç Fen İşleri Müdürlüğünde envanteri olmadığından dolayı sehven yanlış yazılmış olup konunun geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Cadde ve sokak ismi verilmesi ile ilgili bahsi geçen konuların reddine; ileride Köseilyas Mahallesi Hasan Ağa Caddesi üzerinde açılacak Sokaklara Avukat Altan Özsoy ve Dilek Özsoy isimlerinin ayrı ayrı verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları Genel Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında "Malkara- Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı" konulu protokol 28/01/2021 tarihinde imza altına alınmış olup protokol ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projesine göre Belediye Meclisi' nin 02/11/2021 tarih ve 293 sayılı kararı ile İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 156 ada 1 parsel, 156 ada 2 parsel, 141 ada 2 parsel, 141 ada 3 parsel, 160 ada 1 parsel ve 156 ada 21 parsel sayılı taşınmazların "Malkara - Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı" proje kapsamına dahil edilerek kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Malkara - Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı projesinin köy bağlantı yolu güzergahının düzenlenebilmesi için İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi İnecik Mahallesi, 225 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 146,77 m2' lik kısmının, 161 ada 3 parsel sayılı 701,99 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının, 161 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 140,64 m2' lik kısmının, 228 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 229,95 m2' lik kısmının, 228 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 294,66 m2' lik kısmının, 230 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 302,38 m2' lik kısmının, 233 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 52,01 m2' lik kısmının, 227 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 352,81 m2' lik kısmının, 227 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 178,74 m2' lik kısmının ve 234 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 6,38 m2' lik kısmının geçmişte verilen muvafakatnameleri olduğundan; sadece 227 ada 2 parsel sayılı 358,70m2' lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının ve 2020- 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 244 ada 17 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.158,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın meydan düzenlemesi kapsamında ekli folyede gösterilen 42,62 m2' lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 110 ada 70 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 16,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında çocuk bahçesi alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 08.10.2003 tarih ve 1264 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmesi teklifinin kabulüne Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 08.10.2003 tarih ve 1264 sayılı kararın iptaline, söz konusu taşınmaz için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarının geçerli olmasına, İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 8217 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Hürriyet) Mahallesi 248 Ada, 13 Parselde bulunan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep edilen alanın içinde yer alan Dere Taşkın Alanı sınırından dolayı TESKİ’den talep edilen görüşe cevap gelmediğinden konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep edilen alanın içinde yer alan Dere Taşkın Alanı sınırından dolayı TESKİ’den talep edilen görüşe cevap gelmediğinden konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırlarında 700 ada 435 parsel ve güneyindeki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan ve 07.07.2020 tarih ve 196 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 888 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin 14.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde yer alan “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir.” İfadesi ile 13. Maddesinde yer alan … “ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür.” İfadesine istinaden ilgili planların içerisinde yer alan tüm kamu kurumlarına ait alanların plan revizyonlarının yapılması uzun bir süreç alacağından kamu kurumlarına ait yatırımların geciktirilmemesi amacıyla onaylandığı anlaşılmış olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğini onaylayan 07.07.2020 tarih ve 196 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Merkez, Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan ve 07.07.2020 tarih ve 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 889 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin önceki yıllarda meclis kararları ile vatandaşlara verilen hakların imar durum belgesi düzenlenmesi sırasında geri alınmaması, mağduriyet yaratılmaması amacıyla onaylanmış olması sebebi ile söz konusu planı onaylayan 07.07.2020 tarih ve 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyinde yer alan tescilsiz park alanına trafo konulması amacıyla sunulan ve 01.09.2020 tarih ve 235 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.10.2020 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde söz konusu imar planının onaylandığı tarihte ayrılan trafo alanlarının günümüzde oluşan nüfusun ihtiyacını karşılayamadığı görüldüğünden, teknik altyapı ihtiyaçlarına yönelik kamu yararının devamının sağlanması amacıyla teklif edilen plan değişikliğinin kabul edildiği anlaşılmış olup, ayrıca Plan değişikliği kapsamında kaldırılan açık ve yeşil alanlar Yavuz Mahallesi 437 Ada 17 Parsel numaralı taşınmaz için 11.03.2020 tarih ve 376 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan şehrimizin bütününe hizmet eden Millet Bahçesi kullanımında karşılanmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 01.09.2020 tarih ve 235 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ortacami (Eskicami) Mahallesinde 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan ve 07.07.2020 tarih ve 195 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 812 Sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan daha sonra 14.10.2020 tarih, 1062 sayılı ve 09.12.2020 tarih 1328 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile değiştirilen Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamındaki 18.madde uygulama sınırlarının iptal edilerek uygulama imar planlarından kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesinde 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan ve 11.06.2020 tarih ve 182 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 09.07.2020 tarih ve 625 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamındaki 18. Madde uygulama sınırlarının iptal edilerek uygulama imar planlarından kaldırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 sayılı parsele dair sunulan ve 04.02.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.07.2020 tarih ve 566 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylandığı tarihte “parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” İfadesi 3194 sayılı İmar Kanununda yer almayıp, bu ifadeyi içeren Ek Madde 8’in 14.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak ilgili kanuna ilave edilmiş olduğundan, 115 ada 4 parsel üzerinde yer alan trafonun kaldırılmasına yönelik ilgili kurum olan TREDAŞ’ın olumlu görüşü bulunduğundan, aynı zamanda 6360 sayılı kanunun Geçici Madde 1’inde yer alan “ (14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır.” İfadesine göre planın bulunduğu mahalle sınırlarında nüfus yoğunluğunun azaltılmış olmasından dolayı plan değişikliğini onaylayan 04.02.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan Renault Marka 59 EL 546 plakalı Twizy Elektrikli aracın İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal (Köseilyas) Mahallesi 120 ada 3 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi, Olcay Sokak ile Emek Sokak arasında kalan ve Tapuda (Yavuz Mah.) 1406 ada, 182-184-185 parsellerde kayıtlı taşınmazlar İmar Planlarında pazaryeri alanı olarak ilan edilmiş olup, fiziki şartları taşıdığından, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu Komisyon tarafından hazırlanan rapora ait toplantı tutanağına istinaden, İlçemizde Çarşamba günleri semt pazarı kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olarak Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine; 1- “Süleymanpaşa İlçe mülki sınırları içerisinde, Altyapı ve Üstyapı/Kurum/Firma/Şahıslar tarafından İzinsiz olarak, Binaların dış yüzeylerine, görüntü kirliliği sebebiyet verecek ve kent estetiğini bozacak şekilde fiber optik hat kablosu vb. geçirilmesi/çekilmesi yasaktır.’’ kabahatini oluşturan fiil hüküm hususunun Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde yer alan madde 34'e ( b) bendi şeklinde eklenmesine, 2- ''Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Alan inşaat/Firma yetkilisi/Hafriyatçı/Şahısların Hafriyat toprağı ile inşaat atıklarını, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atılması/dökülmesi ve izinsiz olarak inşaat alanında/sahasında depolanması yasaktır.'' kabahatini oluşturan fiil hükmü hususunun; Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde yer alan madde 6'ya (b) bendi şeklinde eklenmesine, 3- ‘’ İşyerleri ve Zincir Marketlerde” ibarelerinin Emir Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5’ inci maddesinde yer alan kabahati oluşturan fiil çerçeve hüküm içeriğinin başına (MADDE 5 – İşyerleri ve Zincir Marketlerde, Binalarda, Konutlarda, İnşaat ve Hafriyat Alanlarında;) şeklinde eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.02.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete tabi işler tarifesinde belirtilen 5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifesinde; RODOSTOBİS AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ TARİFESİNDE 5.6 maddesinin I - fıkrası "Kiralama Ücretleri" başlıklı 1.4 - bendinden sonra gelmek üzere 1.5- bendine 0-5 dakika arası Ücretsiz olarak uygulanması ifadesinin eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020