Council Decrees

2023 Yılı April Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Millet Bahçesi fonksiyonunda kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 437 ada 17 parsel sayılı taşınmazın civarına yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051ada 123 parseller için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 403 ada 1 parsel sayılı 244,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal ve kültürel hizmetlerinde kullanılması esnasında yiyecek ve içecek ihtiyaçların karşılanması amacıyla 14,00 m2'lik Belediyemizce kiralanan alanın Belediyemiz şirketince %3 fazlası ile kiralanmasına ve belediye şirketince işletilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2297 ada 134 parsel numaralı taşınmaz için İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parsel ile 8217 parseller, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller , 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazlar için İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin 2023 Mali Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; Ödenek Cetvelinde (A) yer alan Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik Kodları belirtilen bütçe tertiplerine 17.610.000,00TL gider bütçesi; Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetvelinde yer alan 17.610.000,00TL gelire karşılık gösterilmek suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zafer Mahallesi Yusuf Ağa Bayırı Sokak No:8 D:2 Süleymanpaşa adresinde yapılan incelemede vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiş olduğundan, yaşam standartının iyileştirilmesi mağduriyetinin giderilmesi için Firgatli TOPÇU’ya 7.500,00TL. yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyesi Meclis Üyesi Nurten YONTAR, Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olacağından Meclis Üyeliğinden istifa ettiği Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ilçemizde bulunan Liseler arası yapılan "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" Tiyatro yarışması kapsamında 01.11.2022 tarihli 289 nolu meclis kararı ile belirlenen ödüllerde başvuran ve katılım sağlayan her okula 3.000TL olarak belirlenen katılım ücretinin 5.000TL olarak güncellenmesine, birinci olan okulun sorumlu öğretmenine 3.000TL olarak belirlenen ödülün yarışmaya katılan her okulun sorumlu öğretmenine 5.000TL olarak güncellenmesine, 1.,2.,3. olan okullara İstanbul Gezisi/Ankara Gezisi olarak belirlenen ödülün yarışmaya katılım sağlayan her okulun yarışma ekibinin İstanbul Gezisi ve Ankara Gezisi ile ödüllendirilmesine, yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere 500'er TL ödül verilmesine, bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ramazan ayı içerisinde Bulgaristan’da soydaşlarımız ile birlikte yapılacak iftar programına katılmak, ayrıca festival davetlerini yapmak ve yapılacak görevlendirmeler ile kardeş belediyelerin yurt dışındaki davetlerine katılmak üzere programlar planlanmış olup; bahse konu programlara Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Fedai YÜKSEL, Hüseyin UZUNLAR, Ali Rıza ETİ, Şenol KARAKÜÇÜK, Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Gürol BİBER, ŞahinUMUR, Aytaş ERİZ, Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Metin ÇALIŞKAN, Bülent TOPCU, Hüseyin ÖZTEKİN, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İdris YATMAN, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Cenk KORKMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Süleymanpaşa Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi Yöneticisi Hasan Alp, Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Turizm Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KAYI, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Suat DURMAZ, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar YAVAŞ ile belediyemizde görevli şirket personelleri Sevcan ÖNBEY, Turhan DURUKAN, Aliş GÜR ve Mustafa YILDIZ’ın katılmasına ve seyahat giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi (tapuda; 125 ada, 11 parsel, 8 ve 9 nolu bağımsız bölümler) adresinde bulunan taşınmazlar için İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, İçkili Yer Bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş açısından uygun olmadığı belirtildiğinden konunun reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin 4' üncüsünün 1-2 Temmuz tarihlerinde1.000.000,00TL, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 2'cisinin 5 Ağustos tarihinde 500.000,00TL harcama yapılmasına ve şenlikler için yapılacak harcamanın ve iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir yer kaplayan bağcılığın geliştirilmesi ve yöremizde yetiştirilen üzümlerin marka değerinin arttırılmasına katkı sağlaması amacıyla Belediyemiz ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Bağbozumu Şenliğinin bu yıl 2'cisinin 29-30 Ağustos tarihlerinde ve şenlikler için 500.000,00TL harcama yapılmasına ,iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de şenlikler için 750.000,00TL harcama yapılmasına ve şenliklerin tarihleri ile ilgili komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile etkinliğin ortaklaşa organize edilmesine ve etkinliğinin 2023 yılında 23- 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasına ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 250.000,00TL harcama yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 57'ncisinin 2023 yılı 9-10-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına ve festival için yapılacak harcama bütçesinin 5.000.000,00TL olarak belirlenmesine, iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmesine Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Uluslararası Kiraz Festivali’nin 57'ncisinin 2023 yılı 08-09-10-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına ve festival için yapılacak harcama bütçesinin 5.000.000,00TL olarak belirlenmesine, iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi 101 ada 6 ve 7 Parsellerde bulunan taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1915 Parselde bulunan taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Hürriyet) Mahallesi 248 Ada, 13 Parselde bulunan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 8217 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının ve talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi 1139 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde teklife konu olmayan 1140 parsel üzerinde çekme mesafelerine yönelik değişiklik yapılmış olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel ve 3051 ada 123 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi 2022 Mali Yılı Tablolarının incelenmesi tamamlanmış ve denetim raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 568 ada 10 ve 74 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için idaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik ve aynı yönetmeliğin Geçiş Süreci konulu Geçici Madde 1 uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi 2022 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu 11 red oya karşı 14 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verilerek yeterli görülmüştür.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 389 ada 4, 13, 15 ve 23 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için İdaremizce sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olan, Arama Kurtarma Amirliğinde (SAK) Köpek Eğitmeni olarak görev yapan Bedri Tunç ERİŞ isimli personelin, 25-26-27-28- Nisan 2023 tarihlerinde Bulgaristan’a Belediyemiz envanterinde görev yapmak üzere K-9 Arama Kurtarma Köpeği seçmek ve temininin sağlanması için gitmesine ve konu ile alakalı, görev pasaportu çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Emir Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin (b) bendinde ''Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık ve benzeri atıkların çevreye atmak yasaktır.'' hükmü yer aldığı anlaşıldığından, sehven hatalı olarak Belediye Meclisine teklif edilen ve Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile 6'ıncı maddeye (b) bendi olarak eklenmesine karar verilen fiil hükmü hususunun; düzeltilerek Belediye Emir Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesine (c) bendi şeklinde eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 233,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığı nedeniyle taşınmazın kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Fedai YÜKSEL, Ali Rıza ETİ, Hikmet MUTLU, Ömer TAŞ ve Serkan ERİŞ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şükriye GÜNDÜZLER, Ali Tunç SAYGUN ve Emin Benan UTKU Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Şahin UMUR, Metin ÇALIŞKAN, İdris YATMAN, Serkan ERİŞ ve Mustafa TURHAN Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 1yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Meclis Üyelerinden Hüseyin UZUNLAR, Aytaş ERİZ Ayşe ŞEN SEVEN, Ufuk Bekir ERSÖZ ve Murat UYSAL Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak Şenol KARAKÜÇÜK, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ seçilmişlerdir.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Şenol KARAKÜÇÜK, Şahin UMUR, Muhammet KARAMAN Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücreti ödemelerinde, cari ve yatırım harcamaları işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 50.000.000,00TL (Ellimilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.04.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
01 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (EYT)" kapsamında veya normal şartlarda emekli olan/olacak daimi işçi ve şirket işçilerine ait, emeklilik kapsamında ödenecek alacaklara ilişkin (kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti v.b.) tutarlarının ödenmesi için 25.000.000,00 TL (YirmibeşmilyonTL) kredi talebinde bulunulacaktır. Belediye Meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen işçi alacaklarında kullanılmak üzere 25.000.000,00 TL (YirmibeşmilyonTL) izninin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020