Council Decrees

2023 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01/01/2022 tarih 283 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilerek 01/01/2023 tarih itibariyle yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana uygulama devam edilen 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifeleri %18 oranında KDV dahil olarak belirlenmiştir. Ancak, 07.07.2023 Tarih,32241 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile %8 olarak uygulanan KDV oranları %10’a, %18 olarak uygulanan KDV oranları %20’ye çıkarılmıştır. KDV oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerindeki KDV oranlarının %20 olarak uygulanması gerektiğinden, tüm ücret tarifeleri KDV dahil olarak hazırlanarak revize edilmiş ve Belediye Meclisine yazı ekinde sunulmuştur. Revize edilen 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin müdürlükten geldiği ve ekli cetvelde yer aldığı şekliyle kabulüne; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait ekli listede yer alan 19 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ ün red oyuna karşılık Plan Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sınırlarında Yürürlükte Olan Tekirdağ Merkez Revizyon Ve İlave Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Tekridağ Merkez Kentsel Sit Ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına -“6 mart 2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik öncesi yapı ruhsatı alan tüm yapılarda isim değişikliği, ilave kat, tadilat vb. tüm yapı ruhsatı işlemlerinde 2018 yılı türkiye bina deprem yönetmeliği 15.bölümde yer alan kriterlere göre yapı performans analizi hazırlanması zorunludur.” ile -“bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, kaldırım üst kotundan itibaren 1.10 metreyi geçemez. ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sınırlarında Yürürlükte Olan Tekirdağ Merkez Revizyon Ve İlave Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına -“İmar adalarında yol hattında mevcut teşekkül var ise ön bahçe mesafelerinde istikamete göre çekme mesafelerinin belirlenmesinde idaresi yetkilidir.” şeklinde plan notu eklenmesinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sınırlarında Yürürlükte Olan Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına - “Yapıların bulunduğu parseller ile birlikte bitişik nizam yapı adalarında zemin katı ticaret olarak yapılaşmış caddelere (hükümet caddesi, hüseyin pehlivan caddesi, atatürk bulvarı (eski otogar ile yelken kulüp kavşağı arası), muratlı caddesi, çiftlikönü caddesi, ördeklidere caddesi) cephesi olan parsellerde ticaret akışının ve otopark giriş çıkışından kaynaklı kaldırım sürekliliğinin bozulmasından dolayı bu parsellere ait otopark ihtiyacı bölge otoparkından karşılanır. bu parsellere ait yapılacak olan yapı ruhsatı başvurularında, otopark yönetmeliğindeki hesaplamalar doğrultusunda çıkacak olan otopark bedelinin %75’i müracaat sırasında tahsil edilecektir. bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir. otopark bedelinin kalan %25’i bölge otoparkının tamamlanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır.” şeklinde plan notu eklenmesinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırlarında yürürlükte olan Tekirdağ Merkez Revizyon Ve İlave Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına -“Şehrimizdeki ihtiyaçların giderilebilmesi için zemin ticaret akslarının oluşturulabilmesi amacıyla planda 57. alay caddesi’nden ve istiklal marşı caddesi’nden cephe alan konut fonksiyonlu parsellerin zemin katları ile iskân edilebilir bodrum katlarının ticari kullanımda olması zorunludur.” ile -“Tescilli yapıların bulunduğu parseller ile birlikte bitişik nizam yapı adalarında zemin katı ticaret olarak yapılaşmış caddelere (hükümet caddesi, çınarlı caddesi, tepe değirmenler caddesi, tandoğan caddesi, hüseyin pehlivan caddesi, atatürk bulvarı (eski otogar ile yelken kulüp kavşağı arası), muratlı caddesi, hayrabolu caddesi, gazi hasan paşa caddesi, çiftlikönü caddesi, ördeklidere caddesi) cephesi olan parsellerde ticaret akışının ve otopark giriş çıkışından kaynaklı kaldırım sürekliliğinin bozulmasından dolayı bu parsellere ait otopark ihtiyacı bölge otoparkından karşılanır. bu parsellere ait yapılacak olan yapı ruhsatı başvurularında, otopark yönetmeliğindeki hesaplamalar doğrultusunda çıkacak olan otopark bedelinin %75’i müracaat sırasında tahsil edilecektir. bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir. otopark bedelinin kalan %25’i bölge otoparkının tamamlanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır. şeklinde plan notu eklenmesinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde Kentsel Sit Alanı olan şehir merkezindeki yapılaşma baskısını ve deprem risklerini azaltmak, kentsel dönüşümün hızlanması amacıyla şehir merkezine yakın konumda ve altyapı hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilecek durumda olan Çiflikönü, Atatürk, Karadeniz Ve Altınova Mahallerinde bulunan Ayrık Nizam 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip imar adalarında TAKS değerlerinin kaldırılarak emsal değerinin 0.50 olarak belirlenmesi, kat adetlerinin ise 3 kata çıkarılması için İlgili Müdürlükçe çalışma yapılarak Belediye Meclisine sunulmasının kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne10 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas tahdit sınırının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sınırlarında Yürürlükte Olan Tekirdağ Merkez Revizyon Ve İlave Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Tekridağ Merkez Kentsel Sit Ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu eklenmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sınırlarında Yürürlükte Olan Tekirdağ Merkez Revizyon Ve İlave Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu eklenmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sınırlarında Yürürlükte Olan Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu eklenmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırlarında yürürlükte olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu eklenmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde Kentsel Sit Alanı olan şehir merkezindeki yapılaşma baskısını ve deprem risklerini azaltmak, kentsel dönüşümün hızlanması amacıyla şehir merkezine yakın konumda ve altyapı hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilecek durumda olan Çiflikönü, Atatürk, Karadeniz Ve Altınova Mahallerinde bulunan Ayrık Nizam 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip imar adalarında TAKS değerlerinin kaldırılarak emsal değerinin 0.50 olarak belirlenmesi, kat adetlerinin ise 3 kata çıkarılması için çalışma yapılması ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde; Otopark Yönetmeliğinde belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; planda belirlenen otopark alanlarında yer tahsisi yapılana kadar geçen süre içerisinde belirlenecek olan otopark bedelinin %25i peşin, geriye kalan %75 bedeli otoparkın tamamlanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilerek tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtme yapılması konusunun 12/08/2023 tarihli ve 32277sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereğince konunun kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Bağlar Yurdu Caddesi ve civarına ilişkin olarak, hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas tahdit sınırının kaldırılmasına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı" fonksiyonuna sahip Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 211 ada 52 parsel sayılı taşınmaza yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında "Askeri Alan" fonksiyonuna sahip Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2300 ada 61 parsel sayılı taşınmaza yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Ertuğrul Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, krokide gösterilen park alanına, ‘’Yazar Mehmet SEREZ Parkı’’ ve Kumbağ Mahallesi 219 ada ile 220 adalar arasında kalan krokide sunulan park alanlarına ''Kumbağ Parkı'' olarak ad verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
10 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü ve her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım sağlanması planlanmıştır. Bu kapsamda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik Şehrinde bulunan evinde yapılacak anma programında düzenlenecek organizasyona Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi yöneticisi Hasan ALP, Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KAYI, ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre GÜNGÖR'ün katılmasına ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesi (g) bendi gereğince Süleymanpaşa Belediyesi adına Kamu Kurum ve Kuruluşları, Amatör Spor Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Meslek Odaları ile yapılacak protokol ve sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 ada 15 parsel sayılı taşınmazın üzerinde yer alan yapının A Blok Zemin katında bulunan 1 (bir) ve 3 (üç) numaralı dairelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu kadro değişikliğinin ve cetvelinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 165 ada 1 parsel sayılı 893,96 m2 yüzölçümlü “Yol” nitelikli ile aynı ada da yer alan 2 parsel sayılı 848,12 m2 yüzölçümlü taşınmaz "Yol" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında yol alanında kalmakta olup fiili olarak da kullanılmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 1600 parsel sayılı 633,31 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre söz konusu taşınmazların trampa yolu ile kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2311 ada 267 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 780,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile yine aynı ada da yer alan 269 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 192,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Kamulaştırmaya konu taşınmazların belediyemizin sorumluluk alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 244 ada 7 ve 9 parsel sınırları içerisinde kalan kısmının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 6 red oya karşı 20 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisincede Komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılması ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karahisarlı Mahallesi 143 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılması ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı olarak seçildiğinden yerine Yedek Meclis Üyelerinden Hüseyin ÜRETÜRK görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Sülemanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 19 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Cari ve yatırım harcamaları işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 50.000.000,00TL (Ellimilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
07.07.2023 Tarih,32241 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerindeki KDV oranlarının %20 olarak uygulanması gerektiğinden, tüm ücret tarifeleri KDV dahil olarak hazırlanarak revize edilerek sunulmuş olup; Revize edilen 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin 31.12.2023 tarihine kadar uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 528 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, 06.10.2020 tarih ve 284 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.12.2020 tarih ve 1293 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 534 ada 31 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesi 24. Maddesinin 3. Fıkrası, 26. Maddesinin 1., 2 ve 3. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, 01.12.2020 tarih ve 398 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.12.2020 tarih ve 1328 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu ve Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin İmar Kanunun Ek 8. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, 11.06.2020 tarih ve 156 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 878 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 42 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar Kanunun Ek 8. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.Konunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 126 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 69 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Rıza Bey Sokak No 13/1 adresinde ikamet eden vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edildiğinden 10.000,00TL.yardım edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1753 ada 1 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 108,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020