Council Decrees

2024 Yılı February Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne Cenk KORKMAZ ve İlhan İMRAK’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 14 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Zabıta, İmar ve Şehircilik, Yazı İşleri, Halkla İlişkiler Müdürlüklerinin Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin müdürlükten geldiği ve ekli cetvelde yer aldığı şekliyle kabulüne; 31.12.2024 tarihine kadar uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türk nüfusunun yoğun olduğu Yunanistan’ın Rodop iline bağlı Kozlukebir Belediyesi ile belediyemiz arasında Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız ve soydaşlarımız ile bir araya geleceğimiz iftar programına katılmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Başkan Yardımcıları Şenol KARAKÜÇÜK, Sabri ÇINAR , Şahin UMUR , Belediye Meclis Üyeleri, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi Yöneticisi Hasan ALP ve Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KAYI’nın katılmasına ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye çalışmalarının devam etmesi açısından yapılan ve yapılacak iş ve işlemler için protokol düzenlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hasıl olmuştur. Bu kapsamda Kültür/ Spor etkinlikleri kapsamında Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte düzenlenmesi planlanan " Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması" etkinliğinin düzenlenmesi için; Belediyeler, Üniversiteler ve Kamu Kurumlarına araç- ekipman, kent mobilyaları desteği taşınır devir işlemleri noktasında karşılıklı yardım, uygulama ve işbirliği konularında; Belediyemiz tarafından Namık Kemal Üniversitesi' nde yapımı devam eden Kemoterapi Merkezinin yapım işlerinin devamı ve devri konusunda;04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği' nin 8. Maddesinin 1. Bendine göre " Binada/ yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşlarına yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle asansörlerin periyodik kontrolleri için A tipi muayene kuruluşu ile yeni bir sözleşme imzalama yetkisinin verilmesi konusunda;2023 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan " Süleymanpaşa' da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi" projenin devam ettirilmesi için gereken iş ve işlemlerle ilgili; AFAD ve Belediyemiz tarafından belediyemiz bünyesinde kurulan Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ( SPAK) nin çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesi, gerekli eğitimler için işbirliği ve projeler hazırlanması konularında; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR' a protokol yapma, sözleşme imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler Tarifelerinde revize yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 6042 parsel sayılı 132,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına şartlı bağışın kabul edilmesine ve gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi 2713 ve 2715 adalara ilişkin Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/761 sayılı Kararı gereği İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve YKS'ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine dağıtılan Paşa Öğrenci Kartlarına aylık 4 GB olarak yüklenen internetin 5 GB'a yükseltilmesine ve yine öğrencilerin Paşa Cafelerden faydalanmaları için karta yüklenen aylık 100TL meblağın 250TL olarak revize edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırlarında belirlenen bir alana da Bayreuth Meydanı adı verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Gündoğdu Mahallesi 1592 ada 8 parsel sayılı 737,89m2 yüzölçümlü, 1592 ada 9 parsel sayılı 719,48m2 yüzölçümlü, 1592 ada 10 parsel sayılı 779,19m2 yüzölçümlü ve 1592 ada 11 parsel sayılı 771,87m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13m2 alana sahip Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılan A Blokta: 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16 numaralı bağımsız bölümler ile B Blokta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 numaralı bağımsız bölümlerin tapu devir işlemlerinin temlik yoluyla devrinin yapılmasının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Romanya'nın Miercurea-Ciuc/Csikszereda Belediyesi tarafından belediyemize yapılan davete Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR ve Tercüman olarak Fatih ERGE'nin katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında değişiklik yapılması amacıyla İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 7798, 7799, 7800, 7801 ve 8095 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 2501 ada 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu ve boş kadro değişikliğinin ve ekleri cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ’ın sevilen simalarından Tekirdağ Sporun amigosu, Tekirdağ Spor Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Galatasaray Derneği Başkanı olan ve geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Cenk SERİM isminin Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 215 ada 50 parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait Açık Semt Spor Tesis Alanına verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No:38/A (tapuda; 266 ada, 3 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 165 ada 1 parsel sayılı 893,96m2 yüzölçümlü taşınmaz ile aynı ada da yer alan 2 parsel sayılı 848,12m2 yüzölçümlü taşınmazlar "Yol" nitelikli olup uygulama imar planında yol alanında kalmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 1600 parsel sayılı 633,31m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğinde ilave edilen “ÇATI KATLARINDA YAPILACAK OLAN BİR ALT KATLA BAĞLANTILI PİYESLERİN EN DÜŞÜK YÜKSEKLİĞİ 1,80 METREDEN AŞAĞI OLAMAZ VE BAĞLANTILI OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MİKTARINI AŞAMAZ.” maddesinde “MİKTARINI” ifadesinin kaldırılarak “YÜZÖLÇÜMÜNÜ” ifadesinin koyulması ve ilave edilen “PLANDA (T) LEJANTI İLE TANIMLANAN TERCİHLİ KULLANIM ALANLARINDA, TURİZM ALANLARINDA VE TİCARET ALANLARINDA ‘TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE UYGUN TURİZM TESİS YAPILANMASI DURUMUNDA, PLANDA BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE KALMAK KAYDIYLA, MAKSİMUM TAKS DEĞERİ= 0,40 ŞARTI ARANMAKSIZIN TAŞINMAZIN MEVCUT EMSAL VE/VEYA KAKS DEĞERİ %50 ARTTIRILIR. PLANDA (T) LEJANTINA SAHİP OLAN VE TURİZM TESİSİNİN YAPILACAĞI NET İMAR PARSELİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 5000M2’Yİ GEÇMESİ HALİNDE, H=SERBESTTİR VE BELEDİYE MECLİSİNİN ONAYLAYACAĞI MİMARİ AVAN PROJESİNE VE GEREKTİĞİNDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR” maddesinde “PLANDA (T) LEJANTINA SAHİP OLAN VE” ifadesinin kaldırılması şeklinde kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinde 27 sayılı maddede “MİKTARINI” ifadesinin kaldırılarak “YÜZÖLÇÜMÜNÜ” ifadesinin koyulması şeklinde kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinde 39 sayılı maddede “MİKTARINI” ifadesinin kaldırılarak “YÜZÖLÇÜMÜNÜ” ifadesinin koyulması şeklinde kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinde A.08 maddesinde “ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ” ifadesinin kaldırılarak “İLGİLİ İDARESİ” ifadesinin koyulması, A.10 maddesinde “PLANDA (T) LEJANTINA SAHİP OLAN VE” ifadesinin kaldırılması ve B.34 maddesinde “MİKTARINI” ifadesinin kaldırılarak “YÜZÖLÇÜMÜNÜ” ifadesinin koyulması şeklinde kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanın Mevcut İmar Planlarında yer alan Kınalı-Çanakkale Otoyolu Bağlantı kavşağına olan uzaklığından dolayı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün görüşünün henüz gelmemiş olması sebebi ile teklif konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi 189 adanın kuzeyi ve 127 adanın güneyinde yer alan tescilsiz alanlara yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne Cenk KORKMAZ ve İlhan İMRAK’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak üzere 17.500.000,00TL (OnyedimilyonbeşyüzbinTL), olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinde kullanılmak üzere 47.500.000,00TL (KırkyedimilyonbeşyüzbinTL), olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasınaKrediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2024 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 112.157.870,02 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2024 Yılı için (net) 112.150.000,00 TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine 11red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parsel sayılı 50,67 m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’ inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "Türk Dünyası Çalgıları Müzesi" amacıyla kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR' a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
23 Nisan 2024 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının uluslararası düzeyde yapılabilmesi ve yapılacak olan etkinliklere davet edilen ülkelerden katılım sağlayan gruplara ülkelerinin şehrimize olan uzaklıklarına göre (500-1000 km. arasına 10.000,00 TL, 1000 km ve üzeri 15.000,00 TL) ödenecek olan katılım ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcularına Belediyemiz tarafından 2024 yılı içerisinde verilecek ödülleri belirleyen ödül tarifelerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi 2118 ada 2 parsel kuzeyi, İstiklal (Zafer) Mahallesi 2422 ada 1 parsel kuzeyi, 2447 ada 16 parsel kuzeyi, 2408 ada 9 parsel kuzeyi, Bahçelievler (Karaevli) Mahallesi 128 ada 1 parsel kuzeyi, 751 parsel güneyi, Aydoğdu Mahallesi 23 ada 31 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlar ile Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 1120 parsel ve 2106 parsel numaralı taşınmazlara Trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi 2383 ada 63 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 2129,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı fiili olarak yol alanında kaldığından kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü Mahallesindeki 'Mektep Sokak' olan ismin 'Hüsamettin Makaracı'; 'Büyük Avlu Sokak' olan ismin 'Yüksel Makaracı' olarak değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
31 Aralık 2023 gün ve 32416 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No: 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti (1 ocaktan geçerli olmak üzere) 2024 yılı için 2.470.00 TL ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020